StartSzkolenia
Zarzadzanie relacjami z klientem wewnętrznym dla pracowników działu zakupów
Zobacz kalendarz szkoleń

Zakupy

Zarzadzanie relacjami z klientem wewnętrznym dla pracowników działu zakupów

Coaching klientów wewnętrznych i wsparcie procesów zakupowych

Nic nie daje większego poczucia satysfakcji z własnych kompetencji i fachowości jak poczucie, że w środowisku pracy budzimy zaufanie. Tylko ono bowiem decyduje o tym, że w chwilach trudnych ludzie pozostają nadal zaangażowani i lojalni. Zarządzanie relacjami z klientem wewnętrznym wymaga szybkiego zidentyfikowania kto jest takim klientem  i dotarcia do jego interesów wewnętrznych.

Budowanie zaś samych relacji wymaga zwrócenie jego uwagi na istotę wspólnych interesów, zrozumienie wzajemnych pozycji wyjściowych i zapoznanie go z priorytetami pracy, mającymi wpływ na wyniki końcowe. Kupiec powinien być wspaniałym organizatorem, facylitatorem i asymilatorem napięć. Powinien wiedzieć jakie pytania zadać by przeciwdziałać opóźnieniom i ukierunkowywać działania na konkretny, oczekiwany przez siebie wynik. Wiedza merytoryczna w zakresie zadawania pytań ukierunkowujących na wyniki, dotrzymywanie terminów i dokładność, precyzję oraz  specyfikację wymagań  klienta wewnętrznego jest tak samo istotna jak odpowiednie użycie narzędzi wpływu i perswazji. Pamiętajmy o tym, ze bardzo często to właśnie klient ma najświeższą i najbardziej aktualną wiedzę o produktach i warunkach rynkowych. Dlatego tylko świadome zarządzanie relacjami klientem wewnętrznym daje możliwość skorzystania z jego wiedzy. Szkolenie jest adresowane do pracowników działu zakupów, którzy chcą doskonalić spójność wewnętrzną- trzymanie się wysokich standardów współpracy, autentyczności i otwartej komunikacji i dla tych, którzy pragną zrozumieć czym jest coaching zakupowy klientów wewnętrznych.

Na szkolenie zapraszamy
Dyrektorów zakupów
Menedżerów zakupu
Pracownków działu zakupów
Kupców
Menedżerów kategorii
Właścicieli firm
Poczujesz satysfację z własnej wiedzy i umiejętności, pomożemy Ci osiagnąć te cele
 • Poprawę efektywności prowadzenia spotkań z klientem wewnętrznym i zarządzanie relacjami
 • Nabycie umiejętności dostrzegania wspólnych interesów i uświadamiania potrzeb w warunkach nawiązywania współpracy
 • Produktywne wykorzystanie czasu na spotkaniach w zależności od złożoności tematów, operowanie przerwami, wdrażanie planów awaryjnych
 • Posługiwanie się językiem wartości, korzyści i potrzeb.
 • Wyzwalanie większej motywacji i zapału do działania u siebie i klienta wewnetrznego, wykorzystanie wybranych technik motywacji i narzędzi wpływu
 • Poszerzanie arsenału zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach komunikacyjnych, techniki radzenie sobie z zastrzeżeniami i oporem
 • Możliwość zanalizowania własnego wizerunku jako menedżera działu zakupu i jego odbioru przez otoczenie, zwiększenie poczucia kontroli i samoświadomości w tym zakresie
Metody i narzędzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje
Praca grupowa na bazie przykładów i przypadków z branży
Ćwiczenia
Program szkolenia
Zasady wsparcia klienta wewnętrznego
 • Określanie luki kompetencyjnej klienta wewnętrznego na podstawie braków, błędów i opóźnień
 • Rozmowa rozwojowa i samoocena klienta wewnętrznego
 • Korygowanie poprzez interwencje dopasowaną do sytuacji
 • Wspieranie w rozwiązywaniu bieżących problemów
 • Wyznaczanie długofalowych planów wsparcia
 • Zasady osiągania najlepszych wyników w zakresie wsparcia ze strony działu zakupów
Coaching zakupowy klientów wewnętrznych
 • określenie problemów bądź przeszkód na drodze do realizacji zamówienia
 • nakreślenie objawów i symptomów ogólnego niezadowolenia klienta wewnętrznego
 • aktywizacja myślenia w kierunku pokonywania przeszkód
 • ustalanie celów do realizacji w czasie
 • wyznaczenie etapów i metod kontroli klienta
 • zawarcie kontraktu
 • Model rozmowy coachingowej GROW
 • Model SCORE w rozwiązywaniu problemów z dostawcą i klientem wewnętrznym
 • Model Harwardzki negocjacji
Praktyka plasnistyczna na spotkaniach z klientem wewnętrznym
 • Planowanie czasu i wyników spotkania. Kontrola przebiegu spotkania. Zależność planowania (wyniki- działania -czas- harmonogram).  Zadania i kwestie do ustalenia: sprawy pilne, ważne, większe i złożone, małe i szybkie. Zasady ustalania harmonogramu spotkania handlowego. Pułapki pośpiechu i ostrożności. Zmiana nawyków i kontrola nastawienia
 • Jakie są realne koszty braku planowania wyników działań w biznesie?
 • Bariery dla dialogu i porozumienia wynikające z przedstawiania nieuporządkowanych działań i spraw. Realne korzyści z segregacji spraw/ działań i tematów.
 • Skupienie, optymizm, determinacja i wytrwałość- praca nad własną wydajnością organizatorską
 • Priorytetyzacja celów/ wyników i działań
 • Ustalanie wymiernych wyników spotkania, szacowanie własnych możliwości
 • zadań- skuteczne metody
 • Zarządzanie czasem realizacji, zasada przedziałów czasowych, zasada tylko jednej rzeczy.
 • Harmonogramy działania: technika zrywu, mani i przerw.
Dialog z naciskiem na wsparcie i realizację celów
 • Wybieranie i drążenie najistotniejszych spraw. Procedura poszerzania zakresu dialogu w oparciu o pytania motywujące i pytania lustro
 • Udzielanie informacji i rozmowa o aspiracjach. Pytania naprowadzające i pytania sokratejskie
 • Punkty nacisku, koncentracja na celach. Pytania efektywne i pytania kontrolne
 • Przegląd postępów wzajemnych ustaleń, analiza alternatyw
 • Uzgadnianie celów i planu dalszych działań. Pytania zamknięte i umiejętność podsumowania taktyką "Tak odpowiedzi"
Dialog z trudnym klientem wewnętrznym
 • Budowanie przewagi perswazyjnej
 • Wyrażanie siebie-konstruktywna relacja zwrotna (informowanie, wyrażanie opinii, ujawnianie emocji)
 • Sztuka asertywności (odmawianie i unikanie manipulacji, presji)
 • Narzędzia wpływu ekspresywnego i receptywnego
 • Realizacja zamierzeń a konsekwencja w egzekwowaniu poleceń
 • Kształtowanie własnego wizerunku
 • Pozyskiwanie szacunku podwładnych
 • Podtrzymywanie autorytetu w sytuacjach trudnych (współuczestnictwo, negocjacje, kooptacja)
Prowadzący

Katarzyna Kasperek

Czas trwania

2 dni szkoleniowe - 14 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą