StartSzkolenia
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Zobacz kalendarz szkoleń

Logistyka

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Obecnie w Polsce wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami wynikającymi ze wzrostu kosztów wytwarzania oraz nasilającej się konkurencji krajowej i zagranicznej. Dodatkowo polskie przedsiębiorstwa coraz częściej spotykają się z barierą popytu u swoich klientów. Dlatego z coraz większą uwaga zaczynają się one analizować te obszary, w których znacząco mogłyby obniżyć koszty. Doświadczenie uczy, iż duża część kosztów leży po stronie organizacji logistyki oraz jest wytworzona poprzez decyzje w obszarach logistyki – zapasach, transporcie i magazynowaniu. Dlatego skuteczne i efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw jest kluczem do stałego a jednocześnie relatywnie małoinwazyjnego zredukowania kosztów funkcjonowania firmy.

Na szkolenie zapraszamy
Logistyków
Kupców
Pracowników działow sprzedaży
Menedżerów odpowiedzialnych za łańcuch dostaw
Właścicieli firm
Menedżerów przedsiebiorstw
Menedżerów odpowiedzialnych za sprzedaż
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Określić liczbę i wagę łańcuchów dostaw w twojej firmie
 • Wprowadzić zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Właściwie zaplanować sprzedaż
 • Właściwie zaprojektować dystrybucję
 • Odpowiednio zmotywować sieć dystrybucyjną
 • Skalkulowac koszty funkcjonowania logistyki łańcucha dostaw
 • Właściwie zaprojektować zaopatrzenie
Metody i narzedzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje
Praca grupowa na bazie przypadków i przykładów
Ćwiczenia
Program szkolenia
Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zasady konstrukcji struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa zorientowanej na zarządzanie łańcuchem dostaw

 

Minimalizacja koszów funkcjonowania firmy przy pomocy łańcuchów dostaw

 

 • Miejsca powstawania kosztów logistycznych w łańcuchu dostaw
 • Kontrola i minimalizacja kosztów powstających w ramach łańcucha dostaw
 • Logistyczne trade offs w łańcuchu dostaw (konflikty logistyczne)
 • Koszt dodany w łańcuchu dostaw
 • Całkowity koszt łańcucha dostaw (TCoSC)
 • Efekty redukcji kosztów w łańcuchu dostaw
 • Eliminacja efektu Byczego Bicza (Bullwhip Effect)

 

Koordynacja łańcucha dostaw

 

 • Klient wewnętrzny i zewnętrzny przedsiębiorstwa
 • Cechy łańcucha dostaw
 • Rola podmiotu dominującego w koordynacji łańcucha dostaw
 • Procesy główne i uzupełniającą w łańcuchu dostaw – model SCOR (Supply Chain Operations Reference Model

 

Planowanie w łańcuchu dostaw

 

 • Horyzont planistyczny 52 vs 12
 • Plan kontraktów
 • Plan sprzedaży
 • Plan promocji
 • Analiza kosztów działań promocyjnych
 • Przepływ informacji w ramach planowania w łańcuchu dostaw
 • Wpływ planowania na inne aspekty logistyki – zapasy, zakupy, transport

 

Definiowanie celów dla łańcucha dostaw (KPI)

 • Kryteria doboru KPI
 • SMART
 • Matryca Celów
 • Case study – budowa KPI w łańcuchu dostaw

 

Organizacja procesu dystrybucji w łańcuchu dostaw

 

 • Ocena kosztów obsługi klienta w łańcuchu dostaw
 • DPP – ocena kosztów sprzedaży produktów
 • Budowa sieci dystrybucyjnej
 • Rozmieszczenie sieci dystrybucyjnej
 • Prawo pierwiastka kwadratowego
 • Planowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP

 

Wady i zalety systemów motywowania sieci dystrybucyjnej

 

 • Bonusy za zakup
 • Bonusy za sprzedaż
 •  Inne sposoby motywowania (pozom obsługi, sprzedaż, struktura zapasu)

 

Wpływ zaopatrzenia na łańcuch dostaw

 

 • Sourcing w łańcuchu dostaw
 • Wpływ zakupów na kreowanie wartości i konkurencyjności firmy
 • Fazy procesu zakupu
 • Ocena dostawcy

 

Zarządzanie zapasami w skali łańcucha dostaw

 

 • Zapasy - ogólna charakterystyka
 • Klasyfikacja (kategoryzacja) funkcjonalna zapasów
 • Klasyfikacja (kategoryzacja) i redukcja zapasów metodą ABC i XYZ
 • Kontrola zapasów

 

Minimalizacja kosztów transportu w skali łańcucha

 

 • Zasady wyboru i oceny oferty przewoźnika
 • Wpływ konsolidacji zleceń transportowych na kształtowanie się poziomu zapasu

 

Magazynowanie

 

 • Zasady lokalizacji magazynów
 • Centralizacja vs decentralizacja
 • Outsorcing magazynów – analiza opłacalności
 • Organizacja magazynowania, przepływy w magazynie
 • Metody automatycznej identyfikacji towaru (kody EAN, PDF, DATAMARIX, RFID  itd.)
Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia: 2 dni - 12 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą