StartSzkolenia
Controling produkcji i sprzedaży
Zobacz kalendarz szkoleń

Controling

Controling produkcji i sprzedaży

Obecnie wiele przedsiębiorstw spotyka się z szeregiem oczekiwań klientów dotyczących redukcji ceny oferowanej usługi lub wytwarzanego produktu. Temu oczekiwaniu często towarzyszy silny nacisk na utrzymanie dotychczasowej wysokiej jakości.  W takiej sytuacji cała uwaga osób odpowiedzialnych za tworzenie oferowanych produktów w przedsiębiorstwie powinna skoncentrować się na kosztach.

 

Dotychczas, w sytuacji, kiedy w przedsiębiorstwie pojawiało się słowo koszt, naturalnie koncentrowano się natychmiast na działach księgowości i kontrolingu. Jednakże w  takim przypadku, wewnątrz przedsiębiorstwa dochodzi do częstych nieporozumień. Działy te bowiem koncentrują się przede wszystkim na problemach sprawozdawczości i ewidencji kosztowej. Natomiast problem decyzyjnego rachunku kosztów, w trakcie działań operacyjnych realizowanych przez produkcję, logistykę czy sprzedaż pozostaje dla nich „obszarem nierozpoznanym”

 

W związku z powyższym w wielu przypadkach managerowie działów produkcji logistyki czy sprzedaży zgłaszają oczekiwania zwiane z poznaniem metod ewidencji, kalkulacji a przede wszystkim aktywnego zarządzania kosztami produkcji, logistyki i zbytu. Daje im to podstawę do bardziej efektywnych działań, a także zrozumienia procesów zwianych z konstrukcją kosztów w przedsiębiorstwie a także podejmowania decyzji dotyczących wyboru optymalnego kosztu. Często bowiem pojawia się sytuacja, w której, co paradoksalne, rezygnacja z wybranych zleceń, obsługi wybranych klientów czy destynacji może, wbrew temu co się powszechnie sądzi, zwiększyć a nie zmniejszyć rentowność produkcji, sprzedaży czy nawet całego przedsiębiorstwa. W trakcie wizyt, przeprowadzanych w wielu przedsiębiorstwach, często zwraca się uwagę także na inne problemy. Jeden z nich można krótko charakteryzować następującym pytaniem: Jak działać by kilka nierentownych kontraktów przekuć w rentowne przedsięwzięcia. Odpowiedź na to i wiele innych pytań znajdą państwo na tym szkoleniu.  Dlatego jego podstawowym celem tego szkolenia stało się zapoznanie uczestników z metodami kalkulacji kosztów, metodami optymalizacji kosztów a także przygotowanie do wdrożenia rachunku kosztów procesu.

Na szkolenie zapraszamy
Menedżerów odpowiedzialnych za produkcję
Menedżerów dopowiedzialnych za sprzedaż
Menedżerów przedsiębiorstw
Księgowych
Właścicieli firm
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Poznanie zasad zarządzania operacyjnego w firmie produkcyjnej
 • Zaplanowanie kosztów w firmie
 • Kategoryzacji zużycia materiałów
 • Poznanie sposobu planowania zużycia poszczególnych kategorii
 • Poznanie narzędzi planowania produkcji, promocji i sprzedaży
 • Poznanie metod kalkulacji i oceny kosztów sprzedaży i promocji
 • Poznanie metod konstrukcji KPI
 • Poznanie narzędzi zapisu i weryfikacji KPI
 • Poznanie zasad konstrukcji i kalkulacji TCO
Metody i narzedzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje
Praca grupowa na bazie przypadków i przykładów
Ćwiczenia
Program szkolenia
Controling produkcji i sprzedaży

Kategoryzacja materiałów w oparciu profilowanie zużycia materiału

 

 • Czym jest metoda X,Y,Z
 • Jak dobrać horyzont planowania – 12 vs 52
 • Analiza odchylenia od średniego zużycia dla poszczególnych indeksów materiałowych
 • Zasady „prowadzenia” kategorii X
 • Zasady „prowadzenia” kategorii y
 • Zasady „prowadzenia” kategorii z
 • Wykorzystanie ROP i EOQ w planowaniu dostaw kategorii X
 • Wykorzystanie MSOZ w planowaniu dostaw kategorii y

 

Związek sprzedaży z planowaniem produkcji

 

 • Plan sprzedaży
 • Plan promocji
 • Plan kontraktów
 • Prognozowanie zużycia
 • Peak – i i sposoby ich przeciwdziałania ich powstawaniu
 • Planowanie wolumenu produkcji w czasie
 • Butch – owanie wolumentów – jak wyznaczyć optymalna serię produkcyjną?
 • Sekwencjonowanie wolumenów produkcyjnych
 • LRP
 • Wpływ DRP na MRP
 • Planowanie potrzeb materiałowych MRP
 • Zarządzanie kosztami stałymi i zmiennymi w produkcji

 

Rachunek procesowy w sprzedaży

 

 • Kalkulacja kosztów promocji
 • Kalkulacja kosztów sprzedaży
 • DPP – bezpośrednia zyskowność produktu

 

Definiowanie wskaźników efektywności procesu - KPI

 

 • Czym są KPI
 • Gdzie tworzyć KPI
 • Konflikty celów działów
 • Jak krzyżować KPI?
 • SMART w definiowaniu KPI
 • Matryca celów

 

Koncepcja controlingu na bazie TCO w obszarze zakupów, produkcji i sprzedaży

 

 • Klasyczne podejście kosztowe vs TCO
 • Zasady konstrukcji TCO
 • TCO w zakupach i sprzedaży
 • Kalkulacja kosztów zakupów na potrzeby TCO
 • Kalkulacja kosztów magazynowania na potrzeby TCO
 • Wyznaczanie kosztu TCO

 

 

Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 8 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą