StartSzkolenia
Analiza i raportowanie w zakupach
Zobacz kalendarz szkoleń

Zakupy

Analiza i raportowanie w zakupach

Budowa efektywnych zakupów

Obecnie wiele przedsiębiorstw boryka się z problemem organizacji własnych zakupów. Problem ten właściwie można krótko scharakteryzować następującym pytaniem: Jak zorganizować zakupy, żeby pozwalały na redukcję kosztu zakupu i były efektywne? Wbrew temu co sądzi wielu managerów zakupy mają kolosalny wpływ na całość funkcjonowanie firmy, one to bowiem, pozwalają na utrzymanie ciągłości produkcji i sprzedaży. Jednak by mogły skutecznie wywiązywać się z założonych celów niezbędnym jest odpowiednie ich przygotowanie do działania na nowoczesnym rynku zakupów.

 

Często podróżując po Polsce i odwiedzając małe, średnie i duże przedsiębiorstwa dostrzegamy pewne niezrozumienie istotności zakupów dla całości funkcjonowania firmy. Nierzadko właściciel lub prezes jest przekonany, że jeden zakupowiec wyposażony w telefon komórkowy i laptopa sprosta całości zakupów bezpośrednio produkcyjnych i okołoprodukcyjnych. Oczywiście jest to możliwe, lecz należy mieć świadomość, że ten zakupowiec, w zawiązku z brakiem czasu, niezbędnych zasobów i danych będzie kontraktował dostawców zapewniających dostawę na czas.  Nie będą to wiec najbardziej korzystni, tani, ale „tylko pewni”.  I jak powiedział pewien Prezes: „Oczywiście biznes będzie dalej się kręcił, ale mógłby on kręcić się dwa albo trzy razy szybciej”.

 

Z inną sytuacją mamy do czynienie w tych wszystkich firmach w których szczególną uwagę przywiązuje się do produkcji lub sprzedaży. Działy te, jako dominujące, wyznaczają rytm działania całego przedsiębiorstwa, szarzę produkcyjne, budują strategie sprzedaży i promocji. Zapominają tylko o jednym bardzo istotnym elemencie – żeby sprzedawać lub produkować muszą mieć surowce i towary, bez tego są bezradne. Ich dostępność natomiast zależy od sprawności działania działu zakupów a także wyprzedzenia z jakim ten dział otrzyma informacje o planowanej produkcji czy sprzedaży. W wielu bowiem przypadkach, mamy bowiem do czynienia z rynkiem dostawców i o sukcesie działania na takim rynku decyduje odpowiednie wyprzedzenie i precyzyjność tworzonych zamówień.

 

Poniższe szkolenie chcemy zaproponować jako propozycję zestawu działań celem których jest stworzenie fundamentów związanych z budowa efektywnie funkcjonujących zakupów, które potrafią skutecznie omijać pułapki współczesnego rynku zakupów.

Na szkolenie zapraszamy
Dyrektorów zakupów
Menedżerów zakupów
Pracowników działów zakupów
Kupców
Menedżerów kartegorii
Właścicieli firm
Analityków
Księgowych
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Metod związanych z wyznaczaniem kategorii zakupowych
 • Metod konsolidacji i kategorii i tworzenia oszczędności zakupowych
 • Sposobu planowania i zarzadzania poszczególnymi kategoriami poszczególnych kategorii
 • Narzędzi planowania materiałów na potrzeby kontraktów, promocji i sprzedaży
 • Metod prognozowania zapotrzebowania
 • Metod optymalizacji zamawiania
 • Zasad konstrukcji i kalkulacji TCO i LCC
 • Metod konstrukcji KPI
 • Metod i narzędzi konstrukcji i weryfikacji KPI
Metody i narzedzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje
Praca grupowa na bazie przypadków i przykładów
Ćwiczenia
Program szkolenia
Analiza i raoprtowanie w zakupach

Budowa drzewa kategorii zakupowych w przedsiębiorstwie

 1. Kategorie główne
 2. Subkategorie (podkategorie)
 3. Indeksacja procesów
 4. Instrukcja drzewo kategorii zakupowych
 5. Konsolidacja zakupów w ramach kategorii zakupowych – wady i zalety
 6. Dźwignie zakupowe wynikające z kategoryzcji

 

Wyznaczenie priorytetów zakupowych i wpływu poszczególnych kategorii na koszty i wynik finansowy

 1. Analiza Pareto
 2. Analiza ABC
 3. Definiowanie dodatkowych parametrów
 4. Analiza wielowymiarowa

 

Analiza zakupów przy pomocy macierzy Krajicka (wartość - ryzko)

 1. Identyfikacja wartości zakupu
 2. Identyfikacja ryzyka
 3. Wyznaczanie kategorii Strategiczne, Wąskie gardła, Dźwignie, Rutynowe
 4. Zarzadzanie kategoriami
 5. Implementacja macierzy w ERP
 6. Sposób postępowania z poszczególnymi kategoriami 

 

Klasyfikacja przy pomocy macierzy Krajicka a forma i wartość magazynowania

 

Klasyfikacja przy pomocy macierzy Krajicka a struktura dostawców

 

Planowanie i prognozowanie w zakupach

 1. Analiza trendów zakupowych i odchyleń od tych trendów
 2. Analiza XYZ
 3. Macierz ABC/XYZ
 4. Planowanie zakupów na potrzeby kontraktów
 5. Planowanie zakupów na potrzeby kontraktów sprzedaży i promocji
 6. Prognozowanie zapotrzebowania metodą wyrównywania wykładniczego
 7. Wyznaczanie punktu ponownego złożenia zamówienia - ROP
 8. Zamawianie metodą ekonomicznej wielkości zamówienia - EOQ
 9. Zamawianie metodą stałego okresu zamówienia

 

Kontroling zakupów

 1. Nowoczesne formuły kosztowe w zakupach, eliminacja pułapek dostawców
 2. Koszty całkowite koszty posiadania i nabycia - TCO, CKN
 3. Całkowity koszt życia -  LCC
 4. Kalkulacja kosztów zakupów
 5. Kalkulacja kosztów magazynowania
 6. Kalkulacja kosztów zakupów
 7. Wskaźniki oceny zakupów
 8. Wskaźniki oceny magazynowania
 9. Wskaźniki oceny zapasów
 10. Analiza wskaźników – częstotliwość i sposób analizy

 

Definiowanie KPI w zakresie zakupów

 1. SMART a cele i KPI w zakupach
 2. Matryca celów zakupowych
 3. Sposoby konstrukcji KPI w zakupach
 4. Krzyżowanie wskaźników
 5. Monitoring wskaźników
Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia: 2 dni - 12 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą