StartSzkolenia
Zakupy cześci zamiennych i materiałow eksploatacyjnych
Zobacz kalendarz szkoleń

Zakupy

Zakupy cześci zamiennych i materiałow eksploatacyjnych

Niewątpliwie "oczkiem w głowie" każdego menedżera zarządzającego przedsiębiorstwem jest produkcja i sprzedaż. Na tych dwóch obszarach skupia się wiec specjalnie ich uwaga. Obszary te są także optymalizowane i kontrolowane.

 

W tym właśnie momencie należy zdać sobie jednak pytanie jak to się dzieje, iż produkcja produkuje a sprzedaż ma co sprzedawać? Tutaj pojawiaj się aktorzy drugiego planu – zakupowcy i służby utrzymania ruchu. Bez nich ani produkcja ani też sprzedaż nie realizowałyby swoich statutowych celów.  Zakupy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych są więc obszarem często niedocenianym w Polskich przedsiębiorstwach, lecz równie istotnym jak produkcja czy sprzedaż. Bez nich ani produkcja, ani w konsekwencji sprzedaż, nie byłby możliwa. Równie często brak koncepcji zarządzania tym obszarem skutkuje, z jednej strony, eksploatacją urządzeń prowadzącą do całkowitego ich zniszczenia (na zasadzie: jakoś obleci), z drugiej zaś strony prowadzi do powstawania wysokowartościowego nierotującego zapasu zalegającego w magazynie.

 

Podstawowym więc celem tego szkolenia jest pokazanie takiej organizacji zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych by z jednej stron zapewnić ich maksymalna dostępność a z drugiej strony ograniczyć koszty ich zakupu i przechowywania.

 

Na szkolenie zapraszamy
Dyrektorów zakupów
Menedżerów zakupów
Pracowników działow zakupów
Kupców
Menedżerów kartegorii
Właścicieli firm
Przedstawicieli służb utrzymania ruchu
Mechaników
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Usprawnić funkcjonowanie zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 • Podwyższyć nadzór nad zakupem, rozprzychodowaniem i zużyciem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 • Zredukować koszty i ceny zakupu
 • Organiczyć poziom zapasu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przy jedoczesnym zapewnieniu ich pełnej dostępności
 • Przygotować do wykorzystania TCO I CKN
 • Ograniczyć ryzyko zawiązane z zakupami
Metody i narzedzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje
Praca grupowa na bazie przypadków i przykładów
Ćwiczenia
Program szkolenia
Zakupy częsci zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Organizacja zakupów czime w przedsiębiorstwie

 1. Strategia zakupów czime
 2. Procedura zakupów czime – tryby zakupów
 3. Wyznaczanie podstawowych kategorii zakupowych kategoryzacja funkcjonalna
 4. Wyznaczanie subkategorii zakupowych metodą wartości - Kategoryzacja ABC
 5. Wyznaczanie subkategorii zakupowych metodą wartości i ryzyka
 6. Ustalenie poziomu istotności części na podstawie klasyfikacji istotności urządzeń -ABC
 7. Narzędzie zarządzania zakupem: Matryca wartość – istotność części
 8. Strategia zarządzania matrycą wartość  - istotność
 9. Narzędzie zarządzania zakupem: Matryca wartość, ryzyko – istotność części

 

Jeśli nie zakup to … ? - alternatywne sposoby zabezpieczenia dostępności czime

 1. Wyznaczanie kryteriów czime przeznaczonych do magazynowania
 2. Organizacja składów konsygnacyjnych
 3. Organizacja składów depozytowych
 4. Unifikacja bazy indeksowej
 5. Organizacja składów centralnych
 6. Vendor Inventory Management - VIM

 

Konstrukcja długofalowej współpracy z dostawcą – jak współpracować z dostawcą?

 1. Zakupy na spot
 2. Umowy ramowe
 3. Umowy ramowo – workowe
 4. Definiowanie katalogów czime

 

Organizacja procesu zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie

 1. Badanie rynku i poszukiwanie nowych dostawców  - źródła informacji na potrzeby zakupu,
 2. Wykorzystanie Internetu w zakupie
 3. Pozyskanie informacji o rynku zakupów, dostawcach i innych podmiotach funkcjonujących na rynku (marketing zakupów),
 4. Wykorzystanie RFI
 5. Ocena własnej pozycji zakupowej
 6. Definiowanie zapotrzebowania, wykorzystanie arkusza SOO (Standardowej Odpowiedzi 0fertowej)
 7. Zdefiniowanie zapotrzebowania,
 8. Wysłanie zapytania ofertowego (postępowanie w przypadku materiałów słabosubstytucyjnych, dostawców monopolistów, zmowy dostawców),
 9. Wybór dostawcy,
 10. Formułowanie wybranych kryteriów w umowie z dostawcą

 

Ocena ceny oferty dostawcy

 1. Ocena oferty bazie formuły Total Cost of Ownership
 2. Ocena oferty na bazie Całkowitej Ceny Nabycia
 3. Wykorzystanie narzędzia Arkusz Parametrycznej Oceny Oferty
 4. Ocena formalna (doświadczenie branżowe, możliwości produkcyjne, posiadane certyfikaty, referencje, licencje, uprawnienia
 5. Ocena merytoryczna, (jakość, funkcjonalność, estetyka, termin dostawy)
 6. Ocena warunków handlowych (cena, rabaty, koszty nabycia, termin płatności)
 7. Ocena jedno i wieloparametrowa
 

Ocena i kwalifikacja dostawców czime

 1. Kryteria oceny i kwalifikacji poszczególnych grup dostawców
 2. Częstotliwość oceny i kwalifikacji dostawców czime
 3. Narzędzia informatyczne wspierające ocenę dostawców czime
 4. Arkusze oceny dostawców
 5. Ocena prosta i ocena wieloetapowa
 6. Lista kwalifikowanych dostawców

 

Magazynowanie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie

 1. Optymalizacja składowania materiałów w magazynie, poprawa wykorzystania magazynu,
 2. Organizacja i automatyzacja magazynowania,
 3. Metody automatycznej identyfikacji towaru (kody EAN, PDF, itd.),
 4. Zasady lokalizacji materiałów w magazynie.

 

Zarządzanie zapasami części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie, gospodarka materiałowa

 1. zapasy czime, przyczyny powstawania zapasów, klasyfikacja funkcjonalna zapasów
 2. zapasy bezpieczeństwa,
 3. klasyfikacja i redukcja zapasów metodą ABC,
 4. określenie optymalnej partii zamówienia – EOQ dla ciągle zużywanych czime,
 5. metoda stałego okresu zamawiania,
Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia: 2 dni - 16 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą