Szkolenia menedżerskie

Zarządzanie czasem

Poznaj techniki time menedżmentu, zadbaj o czas swój i swojego zespołu

Chcesz zdobywać kolejne punkty nie tylko za styl pracy ale za również za jej efekty? Menadżerowie sprawnie zarządzający czasem  nie narzekają na brak sukcesów własnych zespołów, ciężar zobowiązań ich nie przytłacza a nowe obowiązki stają się dla nich wyzwaniem do poszukiwania dodatkowych kompetencji w zespole i praktykowania delegowania. Inwestycja w skuteczne zarządzanie czasem to zysk organizacyjny i unikalny mikroklimat spokoju i opanowania widoczny w koncepcji podziału zadań i obowiązków. 

 

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników różnych szczebli zarządzania, pracujących w systemie zespołowym bądź indywidualnym dla których ważne jest optymalne wykorzystanie zasobów i potencjału, który im podlega. Szczególnie kierowane jest do kierowników, menedżerów odpowiedzialnych za terminowe realizowanie zadań, poprawę skuteczności  osiąganych przez siebie i podwładnych wyników oraz wszystkich dbających o jakość i przejrzystość wykonywanej pracy. Kierowane jest również dla liderów zespołów projektowych, których zadaniem jest przydzielanie zadań i koordynowanie pracy ludzi zaangażowanych w realizowanie złożonych projektów.

 

Narzedzia zarządzania czasem muszą zawsze korespondować z charakterem życia i pracy, który jest zmienny. Mobilność, technologie i interaktywność przychodzą nam z pomocą.  Jeśli twierdzisz, że z wieloma rzeczami musisz poradzić sobie sam, przeanalizujemy to i wybierzemy czynności, które możesz delegować lub ograniczyć korzystając ze współczesnych narządzi . Nauczymy Cię jak skutecznie wprowadzać dobre nawyki chroniące Cię przed chaosem w zyciu zawodowym i prywatnym. Naszym celem jest modelowanie sprawności organizacyjnej menedżerów poprzez dostarczanie skutecznych metodyk i wykorzystywanie wartościowych narzędzi. Pomożemy Ci połączyć bieżące listy zadaniowe w sekwencję operacyjną oaz zarządzanie strumieniem zadań i poprowadzimy Cię do sukcesu.

 

Na szkolenie zapraszamy:
Właścicieli firm
Przedsiębiorców
Koordynatorów pracy
Medżerów projektów/ Project Menedżerów
Dyrektorów handlowych/ Przedstawicieli handlowych
Dyrektorów sprzedaży
Pracowników administracyjnych
Asystentów
Kierowników
Kierowników sekretariatów
Poczujesz satysfację z własnej wiedzy i umiejętności, pomożemy Ci osiagnąć te cele
 • Zdobycie rozeznania, co do przyszłych działań i planów krótko i długookresowych
 • Zwiększanie świadomości znaczenia priorytetyzacji dla przejrzystości wyborów w sytuacji narastania niespodziewanych działań i zadań, sytuacji kryzysowej
 • Zdobycie sprawności w planowaniu pracy i czasu wolnego, pełne wykorzystanie własnych doświadczeń w tym zakresie
 • Zrozumienie przyczyn osiąganej przez siebie efektywności i sukcesów w kontekście dotychczasowych sposobów działania i kontroli czasu (autodiagnoza)
 • Poznanie zasad skutecznego delegowania uprawnień oraz kontroli realizowanych zadań powierzanych do delegowania
Metody i narzędzia pracy na szkoleniu
Program szkolenia
Bezstresowa praca-czy to w ogóle możliwe?
 • Mity i fakty na temat efektywności pracy
 • Co, kiedy i w jaki sposób należy robić- sztuka osiągania efektywności w pracy i życiu osobistym. Znajomość celów życiowych.
 • Czyszczenie umysłu i urządzanie funkcjonalnego miejsca pracy
 • Metodyka 5S
Zarządzanie zadaniami- szybko i prosto

Koniec z uczuciem przeciążenie w pracy wielozadniowej!

 • Sposoby radzenia sobie z rozrastającym się zakresem obowiązków
 • Rozwijanie pozytywnych nawyków w podejściu do pracy wielozadaniowej
 • Sposoby myślenia z pozycji ”strażaka” i „stratega”- postrzeganie czasu
 • Kontrola wertykalna i horyzontalna „spraw do załatwienia” – podejście bottom-up
 • Efektywność a produktywność- gospodarowanie czasem wg reguły Pareto, analizy ABC, zasad Eisenhower’a

 

Sukces musi stać się widoczny -priorytetyzacja

 

Analiza aktualnych umiejętności zarzadzania czasem. Praca grupowa. Monitoring i ewaluacja

 • Ustalanie celów
 • Planowanie działań
 • Koncentracja na priorytetach
 • Doświadczanie uczucia postępu w realizowaniu konkretnych zadań. Pozytywne myślenie
 • Konsekwencja w przestrzeganiu terminarza
 • Udoskonalanie procesu zarządzania działaniem
 • Rozwój własnych umiejętności zarządzania, doświadczanie uczucia spełnienia i tworzenia

 

Ćwiczenie sprawdzające pracę grupy w sytuacji stresu „HOT WORK”

Omówienia ćwiczenia porusza tematykę: zasady zarządzania organizacją pracy, planowanie i podział pracy, ustalanie priorytetów, koncentracja na efektach i wynikach.

Ty tu rządzisz!- świadome reguły zarzadzania czasem
 • Dziennik aktywności. Krzywa wydajności tygodniowej  i dziennej obrazującej zasady i kryteria planowania zadań
 • Reguła Pareto
 • Metoda ALPEN
 • Zarządzanie działaniem w wersji horyzontalnej i wertykalnej D. Allen’a
 • Plany akcji
 • Plany dnia
 • Pełne wykorzystanie terminarza
 • Reguła 60:40
 • Ochrona własnego czasu. Krzywa zakłóceń firmowych
 • Okresy czasu a szczegółowość planowania
Planowanie pracy i kontrola wyników
 • Pochłaniacze czasu oraz jego generatory
 • Planowanie dnia pracy przed jego rozpoczęciem
 • Codzienne planowanie kalendarza
 • Wyznaczanie terminów
 • Dbałość o ważne drobiazgi
 • Umiejętność unikania odkładania spraw na później
 • Umiejętność odmawiania
 • Umiejętność delegowania spraw
 • Umiejętność organizowania efektywnych zebrań
Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą