Szkolenia handlowe / sprzedażowe

Obsługa klienta

sztuka nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z klientem

Celem szkolenia jest zapoznanie i praktyczne wdrożenie skutecznych rozwiązań, technik i narzędzi umożliwiających osobom utrzymującym codzienny kontakt z klientem profesjonalną obsługę Klientów Firmy/Spółki. Szkolenie poszerzy umiejętność zdobywania zaufania Klienta, radzenia sobie w nieoczekiwanych sytuacjach problemowych i trudnych, rozpoznawania potrzeb Klienta i jego oczekiwań oraz zwiększy profesjonalność i rzetelność obsługi Klienta.

 

Celem szkolenia jest wyzwolenie postawy proaktywnej- wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom Klientów i zwiększenie chęci do udzielania profesjonalnej pomocy. Postawa taka przełoży się na wzmocnienie wizerunku Firmy/Spółki.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie i praktyczne wdrożenie skutecznych rozwiązań, technik i narzędzi umożliwiających osobom utrzymującym codzienny kontakt z klientem profesjonalną obsługę Klientów, Szkolenie poszerzy umiejętność zdobywania zaufania Klienta, radzenia sobie w nieoczekiwanych sytuacjach problemowych i trudnych, rozpoznawania potrzeb Klienta i jego oczekiwań oraz zwiększy profesjonalność i rzetelność obsługi Klienta.

 

Celem szkolenia z Obsługi klienta jest wzmocnienie następujących sfer kompetencyjnych:

 • Empatia / Komunikatywność  - wskazuje na gotowość nawiązania otwartego, partnerskiego kontaktu z Klientem. Obejmuje sprawną komunikację z Klientem zarówno  werbalną i pozawerbalną oraz wskazuje na wagę czegoś wykraczającego poza profesjonalną uprzejmość i kompetencje. Współcześnie dobra obsługa kojarzona jest także z umiejętnością "wczucia się" w sytuację i emocje Klienta, spojrzenia na problem "jego oczami".
 • Profesjonalizm / Rzetelność -  handlowie/sprzedawca/doradca powinien mieć orientację w całej palecie możliwych rozwiązań ułatwiających Klientowi rozwiązanie jego sprawy. Rosną też oczekiwania Klientów co do rzetelności świadczonych usług, chodzi tu nie tylko o prawidłowość i uczciwość, ale także o sposób naprawiania błędów, pomyłek itd. Ma on być profesjonalny, rzetelny i dający możliwość rozwiązania problemu Klienta. Umiejętność szybkiego rozpatrzenia sprawy, wyłowienia spornych kwestii, ich omówienia zależy w dużym stopniu od umiejętności komunikacyjnych specjalistów prowadzących Klientów.
 • Uprzejmość / Kultura Osobista   - określa stopień realizowania przez doradców/spzredwaców/handlowców wymogów grzeczności, uprzejmości i eleganckiego postępowania zgodnego z normami naszej kultury. Jest to szczególnie istotne  w sytuacjach trudnych i problemowych w których zadaniem pracownika komunikującego się z Klientem jest przekonywanie i wpływanie na Klienta mające prowadzić do podjęcia nietypowych działań, realizacji konkretnych celów czy redukcji jego oczekiwań. Uprzejmość i wysoka kultura osobista wpływają na lepsze postrzeganie Spółk?firmyi przez jej Klientów.
 • Asertywność / Umiejętność wyznaczenie granic – w obsługę Klienta wpisane są także sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji, szybkiej zmiany planów i dostosowania konkretnej strategii, trafnego i elastycznego reagowania na składane propozycje oraz egzekwowanie tego, co nam się należy. Rolę w tym wypadku odgrywają skutecznie dobrane argumenty, asertywność niewerbalna i werbalna i umiejętność budowania wspierających proces relacji. To również umiejętność wyznaczania granic, w których jednoznacznie dajesz Klientowi do zrozumienia, że jako przedstawiciel własnej spółki masz prawo myśleć i działać inaczej i jednocześnie nadal chcesz być pomocny i przyjacielski.
Na szkolenie zapraszamy
Przedstawicieli Handlowych
Regionalnych Kierowników Sprzedaży
Doradców Finansowych
Doradców Ubezpieczeniowych
Doradców Klienta
Specjalistów ds. Sprzedaży
Specjalistów ds. Zarządzania Kontaktami z Klientami
Pracowników Pionu Handlowego Firm Produkcyjnych, Finansowych i Usługowych
Key Account Menedżerów
Poczujesz satysfację z własnej wiedzy i umiejętności, pomożemy Ci osiagnąć te cele
 • Wpływać na poprawę relacji i budować relację z Klientem
 • Zdobywać zaufanie Klienta, zwiększać poziom odczuwanej prze Klienta satysfakcji z kontaktu
 • Sprawnie posługiwać się narzędziami otwartej komunikacji, trafnie i rzetelnie budować dialog
 • Aktywnie słuchać i identyfikować oczekiwania Klienta
 • Rozwiązywać trudne problemy w dialogu z Klientem używając asertywnych zwrotów i stawiając jasne granice
 • Radzić sobie z emocjami w sytuacjach ?zapalnych?, aby zachować się asertywnie
 • Skrócić czas obsługi klienta z jednoczesnym zachowaniem ciepłych relacji
 • Udoskonalić swój własny styl reagowania na krytykę i brak akceptacji ze strony innych
Metody i narzędzia pracy na szkolenia
Prezentacja multimedialna
Dyskusje grupowe
Ćwiczenia i scenki
Materiały pomocnicze dla uczestników
Testy
Program szkolenia
BUDOWANIE RALACJI Z KLIENTEM
 • Elementy świadczące o profesjonalizmie i wiarygodności pracownika Potencjał świadomej i nieświadomej komunikacji.
 • Elementy świadczące o pełnej aktywności i zaangażowaniu w pracę i działanie na rzecz Spółki
 • Harmonizowanie i odzwierciedlanie. Pożądane zachowania w mowie werbalnej i niewerbalnej dynamizujące przebieg kontaktu.
 • Wybór najbardziej strategicznego trybu pierwszego kontaktu w relacjach z Klientem
 • Uznanie- chcę być ważny i potrzebny-dlaczego i dla kogo. Uruchamianie narzędzi wpływu
 • Wież i jej symptomy- odruchy świadczące o silnej potrzebie przynależności i budowania kontaktu
 • Potrzeba wkładu- jak wzmacniać uczucie dawania i poświęcenia
 • Rozwój, poszerzanie horyzontów, stawanie się doskonalszym- argumenty bogacące doświadczenia partnera
 • Zagubienie-jak rozpoznawać symptomy zniechęcenia i niezrozumienia
NARZĘDZIA KOMUNIKACJI W OBSŁUDZE KLIENTA
 • Komunikowanie w modelu Van Thuna (test i jego podsumowanie)
 • Wykorzystanie narzędzia do planowania komunikacji w obsłudze Klienta
 • Elementy planu komunikacyjnego: zadanie, wskazówki, podejście, motywacja
 • Planowanie komunikacji spontanicznej: mówienie, dialog, słuchanie (Koło dialogu)
 • 10 Technik komunikacyjnych budujących zaufanie i tworzących relacje. Zdobywanie umiejętności ocieplania klimatu relacji.

 

TEST: Analiza własnego stylu komunikowania. Czteropoziomowy model Komunikacji.

Uczestnicy na bazie testu dowiedzą się, jaki styl komunikacyjny preferują w miejscu pracy i jaki obszar ich wypowiedzi wymaga kontroli i doskonalenia. Ma to istotne znaczenie dla poprawy ich efektywności komunikacyjnej.

ROZPRASZANIE ZASTRZEŻEŃ, SŁUCHANIE I ZADAWNIE PYTAŃ W ROZMOWIE Z KLIENTEM
 • Prowadzenie rozmowy z klientem w oparciu o technikę pytań
 • Błędy w zdawaniu pytań i ich ocena
 • Zwiększanie zaangażowania Klienta w rozmowę- pytania naprowadzające
 • Pytania kontrolne i potwierdzające – kontrola przebiegu rozmowy
 • Domknięcie rozmowy, pytania zamykające

 

 

TRENING: ROZPRASZANIE ZASTRZEŻEŃ

Ćwiczenie sprawdzające skuteczność poznanych technik komunikacyjnych związanych z zadawaniem pytań i umiejętnym słuchaniu. Zadaniem uczestnika jest zastosowania odpowiedniej techniki, której celem zminimalizowanie pojawiających się zastrzeżeń. Jeśli Klient mimo podjętych prób usunięcia zastrzeżeń chce zakończyć rozmowę zadaniem pracownika będzie zaakcentowanie gotowości pomocy w przyszłości i pożegnanie go w taki sposób aby zachować z nim dobre relacje.

KONFLIKTY, NIEJASNE GRANICE I TRUDNE RELACJE W KONTAKCIE Z KLIENTEM
 • Działania taktyczne przeciw postawie odrzucenia i sprzeciwu. Emocje i ich tonowanie. Metody ujawniania obiekcji.
 •  Czy to możliwe abyśmy sami tworzyli zastrzeżenia? Poszukiwanie zachowań natrętnych, nachalnych, poniżających, blokujących inicjatywę klienta itp. w praktyce branży.
 • Kontrola języka wypowiedzi. Słowa i zwroty ograniczające wolę, swobodę, niezależność klienta i ich naprawa.
 •  Czy warto przerywać rozmówcy? Jak stać się lokomotywą procesu wyjścia z impasu w rozmowach. Miłe naleganie, zgadywanie, pozorowanie sytuacji i inne narzędzia pokonywania niechęci.
 •  Informacja zwrotna nie do końca przyjazna. Jak nie utracić twarzy w sytuacji, gdy jesteśmy krytykowani.
 • Nasze błędy. Jak powrócić na tory dobrych relacji w kontakcie z Klientem. Utraconą wiarygodność można odzyskać...
 •  Przyczyny oporu. Techniki przełamywania oporu i obiekcji.
 • Trudny Klient- schematy postępowania

 

 

Ćwiczenie: PING-PONG

Ćwiczenie sprawdzające skuteczność poznanych technik asertywności i pewności siebie. Zadaniem uczestnika jest przyjęcie uwagi krytycznej, zneutralizowanie gniewu oraz zmiana oceny w opinię oraz powrót do emocjonalnej równowagi

Prowadzący

Katarzyna Kasperek

Czas trwania

14 h

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą