StartSzkolenia
Skuteczne spotkanie handlowe
Zobacz kalendarz szkoleń

Szkolenia handlowe / sprzedażowe

Skuteczne spotkanie handlowe

budowanie relacji biznesowych prowadzących do kontraktu

Spotkanie handlowe to inwestycja czasu, pieniędzy i energii. Jeśli kończy się współpracą i kontraktem daje znaczną satysfakcję i pozwala realizować Ci ambitne cele zawodowe. Uświadomienie sobie, że sam proces stanie się łatwiejszy jeśli użyjemy do tego pomocnych technik, schematów postępowania i wiedzy daje odpowiedź dlaczego warto inwestować we własny rozwój w tym zakresie.

Na szkoleniu dowiesz się jak budowach relacje z klientami i partnerami w biznesie i udoskonalisz swoje najważniejsze umiejętności i zdolności, które wywierają olbrzymi wpływ na przebieg spotkania handlowego. Zastanowisz się czego oczekują od Ciebie partnerzy handlowi, czy jest to uczciwość, bezpośredniość i szczerość czy może racjonalność, konsekwencja i praktyczność. Skorzystasz z doświadczeń zawodowych innych handlowców, praktyki branży i najlepszej wiedzy z tego zakresu. Dowiesz się o co mogą prosić Cię partnerzy handlowi i jak bardzo trzeba być skorym do poświęceń aby utrzymać długotrwałe relacje partnerskie. Dowiesz jak wyjść naprzeciw potrzebom partnerów, jak wpływać na ich emocje i zachowania oraz proces decyzyjny. Wykorzystasz perswazję do zaplanowania przebiegu rozmowy handlowej i aktywnie opracujesz warunki otoczenia niezbędne do zakończenia spotkania handlowego zgodnie z zakładanym przez Ciebie planem. Nauczysz się rozpoznawać oznaki zmęczenia, stresu, zobojętnienia i agresji. Nauczysz się przejmowania kontroli nad przebiegiem spotkania, staniesz się mistrzem wykorzystywania czasu spotkania do realizacji własnych celów. Dowiesz się także, że porozumienie w biznesie może być przyjemne i dawać stronom tego procesu wiele satysfakcji.

Na szkolenie zapraszamy
Przedstawicieli Handlowych
Regionalnych Kierowników Sprzedaży
Doradców Finansowych
Doradców Ubezpieczeniowych
Doradców Klienta
Specjalistów ds. Sprzedaży
Specjalistów ds. Zarządzania Kontaktami z Klientami
Pracowników Pionu Handlowego Firm Produkcyjnych, Finansowych i Usługowych
Key Account Menedżerów
Poczujesz satysfację z własnej wiedzy i umiejętności, pomożemy Ci osiagnąć te cele
 • Poprawę efektywności prowadzenia spotkań handlowych i zdobywania nowych klientów
 • Nabycie umiejętności dostrzegania wspólnych interesów i uświadamiania potrzeb w warunkach nawiązywania współpracy handlowej i jej dalszego rozwoju
 • Nabycie umiejętności wpływania na efektywność wyników spotkań poprzez zarządzanie czasem kontaktu, emocjami i otoczeniem
 • Możliwość zanalizowania własnego wizerunku jako partnera handlowego i jego odbioru przez otoczenie, zwiększenie poczucia kontroli i samoświadomości w tym zakresie
 • Wyzwalanie większej motywacji i zapału do działania u siebie i partnera handlowego, wykorzystanie wybranych technik motywacji i narzędzi wpływu
 • Poszerzanie arsenału zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach komunikacyjnych
 • Rozwijanie odporności na słowa i negatywne reakcje
 • Elastyczne stosowanie technik radzenie sobie z zastrzeżeniami i oporem
 • Doskonalenie dialogu partnerskiego na odległość- wideokonferencja
 • Sprawdzenie się w roli inicjatora kontaktu handlowego, prowadzącego bądź koordynującego takie spotkanie
Metody i narzędzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje grupowe
Ćwiczenia i scenki handlowe
Prezentacje technik handlowych
Sesje superwizyjne przy udziale kamery
Program szkolenia
Mistrzostwo handlowe- oczami klienta zobaczysz dalej

Nawiązanie kontaktu z klientem/partnerem- prezentacja narzędzi. Gromadzenie informacji o kliencie/partnerze. Rozpoznawanie potrzeb klienta, przekonań, wartości i stylu życia. Dopasowanie kryteriów klienta do własnej oferty współpracy.

 • Potencjał świadomej i nieświadomej komunikacji. Czynniki wpływające na decyzje w procesie kontaktu i sprzedaży.
 • Elementy mapy sprzedaży: przekonania, wartości, postawy i style życia
 • Wartości ostateczne, instrumentalne. Uruchomianie procesów budowania więzi.
 • Harmonizowanie i odzwierciedlanie. Pożądane zachowania w mowie werbalnej i niewerbalnej dynamizujące przebieg kontaktu.
 • Wybór najbardziej strategicznego trybu pierwszego kontaktu w relacjach handlowych
Wyzwanie z napisem PLAN

Planowanie czasu i wyników spotkania handlowego. Kontrola przebiegu spotkania. Zależność planowania (wyniki- działania -czas- harmonogram).  Zadania i kwestie do ustalenia: sprawy pilne, ważne, większe i złożone, małe i szybkie. Zasady ustalania harmonogramu spotkania handlowego. Pułapki pośpiechu i ostrożności. Zmiana nawyków i kontrola nastawienia.

 • Jakie są realne koszty braku planowania wyników działań w biznesie?
 • Bariery dla dialogu i porozumienia wynikające z przedstawiania nieuporządkowanych działań i spraw. Realne korzyści z segregacji spraw/ działań i tematów.
 • Skupienie, optymizm, determinacja i wytrwałość- praca nad własną wydajnością organizatorską
 • Priorytetyzacja celów/ wyników i działań
 • Ustalanie wymiernych wyników spotkania handlowego, szacowanie własnych możliwości
 • Wybieranie działań i tworzenie listy zadań- skuteczne metody
 • Zarządzanie czasem realizacji, zasada przedziałów czasowych, zasada tylko jednej rzeczy.
 • Harmonogramy działania: technika zrywu, mani i przerw.
Dostarczanie rozwiązań zaczyna się od pytań- trening prowadzenia dialogu

Wartościowe techniki i schematy prowadzenia dialogu i rozmów telefonicznych z partnerami handlowymi.

 • Sposoby otwierania partnera na dialog. Zachowania świadczące o zawieraniu kontraktu psychologicznego  Właściwa atmosfera spotkania - tworzenie klimatu zaufania i współpracy
 • Savoir-vivre na spotkaniach handlowych. Budowanie i podnoszenie morale partnerów. Oddziaływanie na postawę i system wartości. Model Lilii wodnej w kształtowaniu postaw. Inicjowanie rozmów na temat dążeń i wartości partnerów
 • Wzbudzanie chęci do słuchania. Wzmacniacie zaangażowania i kształtowanie właściwych oczekiwań .

 

Ćwiczenie: NASZE I WASZE ATUTY: wartości niepodważalne

 • Wybieranie i drążenie najistotniejszych spraw. Procedura poszerzania zakresu dialogu w oparciu o pytania motywujące i pytania lustro
 • Udzielanie informacji i rozmowa o aspiracjach. Pytania naprowadzające i pytania sokratejskie
 • Punkty nacisku, koncentracja na celach. Pytania efektywne i pytania kontrolne.
 • Przegląd postępów wzajemnych ustaleń, analiza alternatyw
 • Uzgadnianie celów i planu dalszych działań. Pytania zamknięte i umiejętność podsumowania taktyką "Tak odpowiedzi"
Świat wyzwań i emocji w pracy handlowca- konflikty, niejasne granice, sytuacje trudne

Działania taktyczne przeciw postawie odrzucenia i sprzeciwu. Emocje i ich tonowanie. Metody ujawniania obiekcji.

 • Czy to możliwe abyśmy sami tworzyli zastrzeżenia? Poszukiwanie zachowań natrętnych, nachalnych, poniżających, blokujących inicjatywę partnera itp. w praktyce branży.
 • Kontrola języka wypowiedzi. Słowa i zwroty ograniczające wolę, swobodę, niezależność partnera i ich naprawa.
 • Czy warto przerywać rozmówcy? Jak stać się lokomotywą procesu wyjścia z impasu w rozmowach. Miłe naleganie, zgadywanie, puszczanie plotki, pozorowanie sytuacji i inne narzędzia pokonywania niechęci.
 • Informacja zwrotna nie do końca przyjazna. Jak nie utracić twarzy w sytuacji gdy jesteśmy krytykowani.
 • Nasze błędy. Jak powrócić na tory dobrych relacji w biznesie. Utraconą wiarygodność można odzyskać...
 • Przyczyny oporu. Techniki przełamywania oporu i obiekcji.
 • Trudny partner biznesowy- schematy postępowania

Ćwiczenie: POLIGON

Negocjacje w trudnym, opornym partnerem. Formułowanie oczekiwań, łagodzenie konfliktów, przełamywanie oporu, wychodzenie z impasu. Praca z kamerą

Nieświadome reguły w realnym świecie handlu- perswazja w pracy handlowca

Wybrane prawa wpływu. Sekretne techniki języka perswazji. Narzędzia perswazji i manipulacji.

 • Oprawa dla języka perswazji i wpływu- wybór miejsca, czasu i przygotowanie mentalne.
 • 150 zwrotów i zdań o naukowo uzasadnionej skuteczności. Wykorzystanie zwrotów w korespondencji handlowej, opisie Twoich działań i argumentacji.
 • 10 sprawdzonych trików na poparcie własnego stanowiska. Stopniowanie napięcia i emocji w sposobie argumentowania
 • Znaczenie słów przez telefon. Syndrom "jelenia w świetle reflektorów"- jak radzić sobie z przewidywalnymi elementami zaskoczenia. 11 wskazówek dla fachowców budujących relacje partnerskie przez rozmowę telefoniczną- jak nie brzmieć jak operator sieci
 • Wygląd, pozycja ciała i gesty. Wideokonferencja - trening postawy ciała gdy mówisz, gdy słuchasz, gdy odpowiadasz. Przygotowanie miejsca do rozmów przy wykorzystaniu mobilnych technologii.
Zarządzanie wizerunkiem dla celów handlowych-Personal branding handlowca

Godni zaufania, wiarygodni i przyjaźni- tworzenie wizerunku na potrzeby prowadzenia rozmów handlowych. Techniki i przykłady tworzenia wizerunku i budowania autorytetu

 • Jak brzmieć wiarygodnie. Wiarygodność jako sprawa subiektywna. Wpływ noszenia krawatu na wzrost wiarygodności
 • Ciekawi i nudni partnerzy. Analiza cech i predyspozycji własnych
 • Opracowanie programu rezygnowania z niewiarygodnej części siebie. Wchodzenie w rolę partnera doskonałego. Akceptacja roli. Przemiana własna.
 • Jak widzą mnie inni. Przeglądanie mediów społecznościowych.
 • Trening superwizyjny handlowca.
Prowadzący

Katarzyna Kasperek

Czas trwania

2 dni szkoleniowe - 14 h lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą