StartSzkolenia
Lean w logistyce - Leanlogistics
Zobacz kalendarz szkoleń

Logistyka

Lean w logistyce - Leanlogistics

Obecnie w Polsce wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami wynikającymi ze wzrostu kosztów oraz nasilającej się konkurencji krajowej i zagranicznej. Dlatego z coraz większa uwaga zaczyna przeglądać się zagadnieniom związanym z efektywnym zarządzaniem magazynem oraz z metodami redukcji kosztów funkcjonowania tego obszaru. Badania przeprowadzone na grupie polskich przedsiębiorstw oraz praktyka dowodzi, bowiem iż w wielu przypadkach koszty te stanowić mogą do 30% wartości produktów.

Dlatego firmy poszukując możliwości redukcji tych kosztów sięgają po sprawdzone wzorce zaczerpnięte przede wszystkim z tych przedsiębiorstw, które uznawane są za liderów w redukcji kosztów. Jednym takich narzędzi jest lean production – czyli wyszczuplona produkcja.

 

W latach 50 i 60 japońskie firmy opracowały, na bazie TQM, zwartą filozofię działania opartą na eliminacji operacji wykonywanych w ramach procesów produkcji a nie nadających tej produkcji wartości dodanej w oczach klienta. Operacje zbędne z punktu widzenia takiej wartości nazwano MUDA (śmieci) i w kolejnym kroku opracowano cały szereg narzędzi których celem była eliminacja ww. Muda. Do takich narzędzi należy m.in. Kazien (system ciągłego doskonalenia), Just in Time, Kanban, TPM, SMED i inne.

 

Niniejsze szkolenie pokazuje, jak przenieść doświadczenie wyniesione bezpośrednio z obszarów wyszczuplania produkcji na grunt logistyki optymalizując ten właśnie obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa, koncentrując się na obszarach charakterystycznych dla logistyki – zapasach, transporcie, magazynowaniu. Niebagatelne znaczenie ma również ta część szkolenia która pokazuje jak aktywnie w procesy optymalizacji włączyć pracowników przedsiębiorstwa, poprzez aktywne zaangażowania w ciągłą poprawę procesów oraz generowania pomysłów optymalizacyjnych.

Na szkolenie zapraszamy
Dyrektorów przedsiębiorstw
Kierowników magazynów
Dyrektorów i kierowników logistyki
Pracowników logistyki i magazynów
Leanerów
Właścicieli firm
Pracowników dopowiedzialnych za reorgazniację przedsiębiorstw
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Poznać podstawowe zasady lean
 • Wdrożyć 5S w logistyce i magazynie
 • Zredukować zapasy
 • Zoptymalizować gospodarkę materiałową
 • Poznać metody zarządzania wizualnego
 • Zminaimalizować zapas produkcji w toku
 • Zachęcić pracowników do uczestnictwa w procesach ciagłej poprawy
 • Zachęcić pracowników do generowania pomysłów racjonalizatorskich
Metody i narzedzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje
Praca grupowa na bazie przypadków i przykładów
Ćwiczenia
Program szkolenia
Lean w Logistyce - Leanlogistics

Lean Management w logistyce

 

 1. Co oznacza Lean - geneza i podstawowe założenia filozofii Lean i Kazein
 2. 7 rodzajów strat
 3. Narzędzia Lean
 4. Podstawowe założenia Lean

 

Analiza strumienia wartości

 

 1. Co to jest wartość w Lean
 2. Analiza Big Picture
 3. Wykresy spaghetti

 

Zasady organizacji 5S w walce z zapasem

 

 1. Metodyka i częstotliwość audytów 5 S
 2. Selekcja – eliminacja niepotrzebnych towarów, materiałów i surowców
  • Eliminacja nierotów
  • Program czerwonej etykiety
 3. Systematyka – organizacja przestrzeni składowania zapasu
  • Analiza ABC przestrzeni składowania
  • Wykorzystanie wizualnych metod kontroli składowania
  • VIM
  • Automaty wendingowe
  • Automatyzacja składowania
 4. Sprzątanie
  • Autonomiczne sprzątanie czy też zewnętrzna firma?
  • Organizacja „kącików czystości”
  • Harmonogramowanie sprzątania
 5. Standaryzacja – budowa procedur i instrukcji
 6. Samodyscyplina – przestrzeganie 5 S

 

Wizualizacja składowania

 

 1. Zarządzanie zapasem przy pomocy znaków poziomych
 2. Zarządzanie poziomem zapasu przy pomocy znaków poziomych – wizualne KANBANY
 3. Kody kolorystyczne
 4. Tablice cieni w magazynie

 

TPM

 

 1. Zasady TPM
 2. Konserwacja profilaktyczna
 3. Konserwacja prognozowana
 4. Autonomiczne utrzymanie
 5. Wpływ TPM na infrastrukturę logistyczną                           

 

SMED

 

 1. Boczne przezbrojenie wózków widłowych
 2. Paletyzacja
 3. Konteneryzacja
 4. Just in Time

 

KANBAN

 

 1. Organizacja  KANBAN – zmiana przestrzeni magazynu i zakresu obowiązków pracowników
 2. Karty KANBAN i ich przepływ
 3. Organizacja stanowisk pod KANBAN
 4. Organizacja dostaw materiałów i kitów w KANBAN

 

Kazein - Myślenie kreatywne, co powinniśmy wiedzieć o twórczej kreatywności

 

 1. Ostrożny realista czy ryzykowny improwizator - predyspozycje umysłowe i ich konsekwencje
 2. Pułapki powodowane sztywnością działania a nadmierną giętkością
 3. Wybór celu działania i  tworzenie możliwych wariantów
 4. Kreatywność a innowacja

 

Kaizen - Proces kreatywny w organizacji

 

 1. Kreatywność jako narzędzie strategiczne
 2. Tworzenie kreatywnej organizacji
 3. Przeszkody kreatywności
 4. Zarządzanie jednostkami kreatywnymi
 5. Sposoby tworzenia warunków sprzyjających pracy kreatywnej  i elastyczności
 6. Umiejętność identyfikowania różnic w odmiennych stylach pracy i aspiracjach
 7. Tworzenie kreatywnych wyzwań

 

Techniki kreatywne

 

 1. Myślenie typu „zielone światło”
 2. Przygotowanie zespołu do kreatywnego wysiłku
 3. Przestrzeganie zasad kreatywności
 4. Burza mózgów
 5. Technika sześciu kapeluszy
 6. Strategia Disneya
 7. 5 WHY

 

Wartość myślenia wizualnego

 

 1. Mapy koncepcyjne
 2. Poznawanie zależności
 3. Badanie różnych punktów odniesienia
 4. Postrzeganie rzeczywistości z różnych perspektyw
 5. Analiza pomysłów

 

Promocja wewnętrzna i zewnętrzna wniosków Kaizen

 

 1. Tworzenie ilustracji
 2. Tworzenie prototypów
 3. Podejście projektowe
 4. Budowanie wątków i opowiadanie historii
 5. Technika scenariuszy
Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia: 4 dni - 28 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą