StartSzkolenia
Obsługa zwrotów i reklamacji
Zobacz kalendarz szkoleń

Zapasy i magazynowanie

Obsługa zwrotów i reklamacji

Obecnie wiele firm boryka się z problemem obsługi strumieni zwrotów z sieci sklepów i warsztatów. Inne decydując się na sprzedaż w interwencie szybko odkrywają co w praktyce oznacza prawo do 14 dniowego zwrotu konsumenckiego przez sprzedaży internetowej. W każdym z tych przypadków mamy do czynienia „z górą” towarów spływających z sieci dystrybucyjnej do macierzystego przedsiębiorstwa.

 

Te towary i produkty są często używane lub niepełnowartościowe. Należy zorganizować ich przyjęcie, dokonać ich oceny a następnie przechować lub skierować z powrotem do sieci detalicznej. Zasadą przyświecająca całemu procesowi brzmi: „0% zmarnowanego towaru”. Obecnie w przedsiębiorstwach brak jednoznacznych procedur i modeli postępowania związanych z obsługa tego rodzaju przepływów. Zarówno przedsiębiorstwa jak i ich służby magazynowe są nieprzygotowane do obsługi tego rodzaju zwrotów. W efekcie firmy ponoszą wysokie koszty tych działań. Jest to konsekwencja zarówno strat samego towaru jak i strat przestrzeni magazynowej, a także braku możliwości powtórnego skierowania strumienia towarów do ponownej dystrybucji.

Na szkolenie zapraszamy
Właścicieli przedsiębiorstw
Menedżerów przedsiębiorstw
Pracowników działow sprzedaży
Pracowaników pionów odpowiedzialnych za zwroty i reklamacje
Logistyków
Magazynierów
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Zminimalizować ilość manipulacji w ramach obsługi zwrotów i reklamacji
 • Ograniczyć czas obsługi przepływów towaru w ramach zwrotów i reklamacji
 • Zminimalizować przestrzeń przyjęcia zwrotów
 • Obniżyć koszty pracy pracowników obsługi zwrotów i reklamacji
 • Zoptymalizować pracę pracowników w ramach obsługi zwrotów i reklamacji
 • Zminimalizować liczbę błędów przy sortowaniu zwrotów
 • Skrócić czas niezbedny do ponownego wykorzystania zwrotów
Metody i narzedzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje
Praca grupowa na bazie przypadków i przykładów
Ćwiczenia
Program szkolenia
Obsługa zwrotów i reklamacji

Przyczyny powstawania zwrotów

 

 1. Przyjęta polityka handlowa,
 2. Sprzedaż internetowa (on line) a zwroty,
 3. Zwroty z sieci dystrybucyjnej
 4. Kto odpowiada za obsługę zwrotów?
 5. Wady kompletacyjne po stronie dystrybucji a wzrost liczby zwrotów
 6. Wpływ sezonowości sprzedaży na liczbę zwrotów
 7. Czy można zaplanować liczbę zwrotów?

 

Organizacja obsługi zwrotów

 

Organizacja magazynu na potrzeby obsługi zwrotów i reklamacji

 

 1. Analiza posiadanego layoutu magazynu – wykorzystywane modele i dobór metody składowania do uwarunkowań przestrzennych i przepływów zwrotnych
 2. Miejsca przeznaczone na tymczasowe wyładowanie – przygotowanie przestrzeni rozładowanie i dekompletacji niezakłócającej regularnych operacji magazynowych
 3. Miejsca na weryfikację i odbiór – magazynowe usprawnienie procesu kwalifikacji zwrotu do dalszego postępowania
 4. Miejsca na tymczasowe składowanie – przygotowanie magazynu uwzględniające zróżnicowany i zmienny czas obsługi zwrotu i reklamacji przez inne działy (kontrola jakości, negocjacje z odbiorcą, postępowanie formalne itp.)
 5. Lokalizacja docelowa na regałach – organizacja składowania ułatwiająca identyfikację w magazynie i systemie informacyjnym
 6. Optymalizacja pełnego przepływu zwrotu przez magazyn – zabezpieczenie procesów przed „zaleganiem” zwrotów

 

Infrastruktura magazynowa wspierająca proces przyjęcia i obsługi reklamacji i zwrotów

 

 1. Regały przepływowe, sortery, automatyczne układnice – podwyższenie efektywności zagospodarowania magazynu
 2. LeanLift – wykorzystanie często niewykorzystywanej, dostępnej wysokości pomieszczeń magazynowych, integracja z rozwiązaniem informatycznym
 3. Pick by Light, Put by Light, Picking by Voice – przygotowanie magazynu do częstej zmienności charakteru zwrotów i elastyczne reorganizowanie składowania
 4. Infrastruktura teleinformatyczna i kolektory danych – usprawnienie przepływu informacji, raportowania i dokumentowania obsługi zwrotów wg przyjętych standardów przedsiębiorstwa
 5. Automatyczna identyfikacja w obsłudze magazynowej zwrotów: Kody EAN, Kody 2D, Kody RFID

 

Procedura przyjęcia zwrotu do magazynu i jego pełnej obsługi

 

 1. Przydzielanie zadań magazynierom – godzenie obsługi zwrotów z obsługą regularnych przepływów bez ryzyka błędów i pogoni za terminami
 2. Przyjęcie zwrotu – przygotowanie towaru do dalszych etapów obsługi, prawidłowe „wciągnięcie” zwrotu do systemu informacyjnego
 3. Kontrola właściciela zwrotu i potwierdzenie zasadności zwrotu
 4. Przeliczenie, dokumentacja zdjęciowa, wstępny odbiór jakościowy
 5. Kontrola rejestracji zwrotów w systemie obiegu informacji (syst. informatycznym) – baza decyzyjna dla kierownictwa i instrukcja postępowania dla pracowników szeregowych
 6. Skierowanie na tymczasowe miejsce składowania, identyfikacja, określenie ścieżki obsługi zwrotu
 7. Zasadnicza kontrola jakościowa – ocena jakości zwracanego towaru i jego dekretacja: powtórne przyjęcie do magazynu, naprawa, przepakowanie, utylizacja i in.
 8. Zamknięcie obsługi zwrotu i reklamacji (przekazanie do naprawy, przyjęcie do magazynu, powtórna wysyłka, odsprzedaż, utylizacja itp.) – czynności magazynowe i obowiązki dokumentacyjne
 9. Weryfikacja gotowej wysyłki w celu zapobieżenia wielokrotnej obsłudze zwrotu – narzędzia i usprawnienia kontroli
Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia: 2 dni - 12 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą