StartSzkolenia
Inwentaryzacja w magazynie
Zobacz kalendarz szkoleń

Zapasy i magazynowanie

Inwentaryzacja w magazynie

Prowadząc szkolenia często ich uczestnicy zadają mi następujące pytania – po co na właściwie jest potrzebna inwentaryzacja?  Traktują ja jako uciążliwość wynikającą z widzimisię ustawodawcy. Tymczasem poza kwestia formalną, związaną z konicznością jej realizacji wynikającą z woli ustawodawcy, inwentaryzacja w przedsiębiorstwie i w magazynach ma bardzo istotne znaczenie. Zwrócił mi na nie uwagę jeden z kierowników zarządzających magazynem – jest to jedyny moment kiedy jest on pewny tego co ma na magazynie.

 

Inwentaryzacja jest wiec formalną weryfikacją majątku przedsiębiorstwa a także sposobem oceny jego stanu i przydatności dla przedsiębiorstwa. W konsekwencji przeprowadzenie inwentaryzacji jest jednym z bardziej istotnych działań kontrolnych przeprowadzanych na potrzeby zarządzających firmą.

 

Inwentaryzacja najczęściej kojarzy się z wielkim napisem remanent wiszącym po nowym roku w witrynie sklepu> NA szkolenie pokarzemy jednak inne metody przeprowadzania inwentaryzacji pozwalające przy uwzględnieniu pewnych przesłanek i okoliczności na wydłużenie czasu pomiędzy poszczególnymi inwentaryzacjami oraz na wskazanie czasu korzystnego dla nas na przeprowadzenie inwentury.

Na szkolenie zapraszamy
Właścicieli przedsiębiorstw
Menedżerów przedsiębiorstw
Księgowych
Kupców
Magazynierów
Przewodniczacych komisji inwentaryzacyjnych
Kierowników grup spisowych
Osoby odpowiedzialne za nwentaryzację
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Wybrać odpowiedni sposób inwentrayzacji
 • Odpowiednio dobrać ludzi do komisji inwentaryzacyjnej i grup spisowych
 • Stworzyć arkusze niezbędne do inwentryzacji
 • Właściwie przeprowadzić spis z natury
 • Stworzyć harmonogram inwentryzacji
 • Odpowiednio przygotować magazyn do inwentaryzacji
 • Stworzyć instrukcję inwentaryzacyjną
Metody i narzedzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje
Praca grupowa na bazie przypadku inwentrayzacja w magazynie
Ćwiczenia
Program szkolenia
Inwentryzacja w magazynie

Istota i cel inwentaryzacji

 

 • Znaczenie inwentaryzacji dla przedsiębiorstwa, efekty jej przeprowadzania i skutki zaniechania
 • Tryb inwentaryzacji
 • Skutki inwentaryzacji
 • Ramowy przebieg inwentaryzacji
 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Powiązanie instrukcji inwentaryzacyjnej z innymi dokumentami przedsiębiorstwa

 

Rodzaje inwentaryzacji

 

 • Organizacja inwentaryzacji
 • Metody przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Inwentaryzacja okresowa
 • Inwentaryzacja jednorazowa (doraźna, okolicznościowa, zdawczo – odbiorcza, nadzwyczajna)
 • Ciągła

 

Sposób przeprowadzania inwentaryzacji

 

 • Przygotowanie inwentaryzacji okresowej
 • Harmonogram inwentaryzacji okresowej
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury zapasu wyrobów gotowych
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury w magazynie półproduktów
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury w magazynie opakowań
 • Sporządzenie nieoficjalnej inwentaryzacji przygotowawczej w magazynie
 • Przeprowadzenie spisu z natury
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 • Sporządzenie raportu z przebiegu inwentaryzacji

 

Dokumentacja magazynowa a inwentaryzacja

 

 • Dokumenty przychodu materiałowego
 • Dokumenty rozchodu materiałowego
 • Instrukcja obiegu dokumentów a inwentaryzacja
 • Instrukcja magazynowa a inwentaryzacja

 

Dokumenty stosowana w inwentaryzacji

 

 • Instrukcja inwentaryzacyjna – zakres i zawartość
 • Zarządzenie dyrektora jednostki (przedsiębiorstwa) – zawartość
 • Harmonogram inwentaryzacji na polach spisowych
 • Arkusze powołania członków komisji inwentaryzacyjnej
 • Arkusze powołania członków zespołów spisowych
 • Rodzaje arkuszy spisu z natury
 • Inwentaryzacja przy pomocy kodów kreskowych i kodów 2D (QR)
 • Protokoły z kontroli prac zespołów spisowych
 • Oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych
 • Dowody ruchu materiałów w magazynie (przyjęcia i wydania) w trakcie trwania inwentaryzacji
 • Sprawozdanie z inwentaryzacji
 • Inne dokumenty stosowane w inwentaryzacji

 

Zadania komisji inwentaryzacyjnej

 

 • Powołanie komisji inwentaryzacyjnej
 • Powołanie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej
 • Powołanie grup spisowych
 • Odpowiedzialność komisji inwentaryzacyjnej

 

Oznaczenie środków trwałych i identyfikacja automatyczna w inwentaryzacji

 

 • Zasady oznaczania zapasów
 • Zasady obmiaru zapasów – liczba, waga
 • Inwentaryzacja zapasu poprzez ważenie
 • Zastosowanie kodów kreskowych i etykiet w inwentaryzacji
 • Wykorzystanie RFID
 • Wykorzystanie systemów automatycznej identyfikacji a instrukcja inwentaryzacyjna

 

Odpowiedzialność materialna pracowników

 

 • Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracowników przedsiębiorstwa
 • Zasady odpowiedzialności za powierzone mienie
 • Zwolnienia i wykluczenia z odpowiedzialności materialnej pracowników

 

Organizacja spisu z natury

 

 • Nadanie pola spisowego
 • Przygotowanie do inwentaryzacji pola spisowego
 • Uporządkowanie dokumentacji przychodu i rozchodu materiałowego
 • Obowiązki pracowników na polu spisowym w trakcie inwentaryzacji
 • Zasady przygotowywania i wykorzystywania arkuszy spisu z natury, ich zawartość informacyjna
 • Zasady i sposoby dokonywania pomiarów ilościowych i stanu jakościowego różnych surowców
 • Zasady przyjmowania i wydawania materiałów w trakcie trwania inwentaryzacji
 • Inwentaryzacja zawartości opakowań zbiorczych
 • Sposób inwentaryzacji produkcji w toku
 • Inwentaryzacja magazynu
Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 8 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą