StartSzkolenia
Managerial skills training
Zobacz kalendarz szkoleń

Szkolenia menedżerskie

Managerial skills training

Doskonalenie kompetencji menedżerskich

Szkolenie przygotowuje menedżerów do efektywnego przywództwa i pełnienia funkcji liderów organizacji. Kształci nawyki myślenia i działania przywódczego, wzmacnia stopień samodzielności w pełnieniu ról kierowniczych i decyzyjnych. Kształci umiejętności związane z zajmowaną pozycją: asertywność, pewność, orientacje na sukces, tolerancje na stres i odwagę. Integruje myślenie i działanie wokół proaktywności. Kształci sprawność perswazyjnego mówienia i szybkiego podejmowania decyzji.

Uczy praktycznych umiejętności postępowania z ludźmi w różnych stylach zarzadzania. Pokazuje tradycyjne i nowoczesne podejście do usprawniania procesu zarządzania. Doskonali narzędzia emocjonalnego wpływu i samoświadomości własnych zachowań i reakcji. Uczy siły przebicia w wypowiedzi, gestach i postawie. Uczy postępowania w sytuacjach trudnych, konfliktowych i wymagających interwencji.

Na szkolenie zapraszamy
osoby poszukujace wsparcia w zwrotnych punktach własnej kariery zawodowej
oosby pragnące doskonalić własne kompetencje osobiste i społeczne
oosby chcące przetestować własne komprencje menedżerskie
d rozwojem własnej marki lidera
osoby pracujące nad rozwojem własnej marki liderai w organizacji osobistej
prezesów
dyrektorów
członków zarządu
menedżerów średniego i wyższego szczebla
kierowników projektów
Poczujesz satysfację z własnej wiedzy i umiejętności, pomożemy Ci osiagnąć te cele
 • Diagnozę Twoich kompetencji przywódczych
 • Kształcenie umiejętności przywódczych w różnych obszarach działań menedżerskich
 • Poznanie psychologicznych aspektów ułatwiających zarządzanie zespołem i przewodzenie grupie
 • Przejmowania roli lidera w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Kształtowanie komunikacji zgodnej z modelem zarządzania emocjami
 • Kształtowania proaktywności w wielu wymiarach
 • Forsowania i wzmacniania własnego stanowiska
 • Wzmacnienie własnej odwagi w przewodzeniu innym
 • Adaptacji do nowych wyzwań poprez szybkie i sprawne podejmowanie decyzji
Metody i narzędzia pracy na szkoleniu
Eksperymentowanie twórcze i doświadczanie emocji
Storryteling, budowanie wątków historii
Podróże w świat pasji, fotoprojekcja
Scenariusze do prowadzenia rozmów rozwojowych i coachingowych z grupą
Dyskusje moderowane, sokratejskie
Program szkolenia
Menedżer przywódcą
 • Model proaktywnego działania.
 • Język świadczący o byciu proaktywnym.
 • Poszerzanie kręgu własnych wpływów.
 • Wykorzystywanie szans i okazji
 • Zasady przewodnictwa.
 • Misja życiowa i jej identyfikacja
 • Skuteczne narzędzia wpływu i perwswazji

 

Studium przypadku: Roobin Hood

Grupowe ćwiczenie tworzenia misji życiowej i generowani działań proaktywnych w praktyce.

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą