Zapasy i magazynowanie

Lean w magazynie

Jak skutecznie zoptymalizować magazyn

Wiele polskich firm posiada magazyny. Wiele z nich boryka się także z właściwym ich zagospodarowaniem i zatowarowaniem. Najczęściej w takich sytuacjach obserwuje się dwie skrajne sytuacje: magazyn jest zbyt mały, ponieważ jest źle zaprojektowany lub w magazynie pozostaje zbyt dużo nierotującego zapasu.

 

Rozwiązaniem opisywanych problemów wydaje się opracowany zestaw narzędzi związanych z Lean Management. Lean jako taki powstał w latach 60 tych w Japonii, skąd ewoluował i migrował do Europy i USA. Jego głównym celem jest optymalizacja procesów produkcyjnych. Jednakże wybrane techniki można z powodzeniem przetransferować w sferę zarzadzania magazynem oraz dostawami magazynu na produkcję. Wyszczuplanie procesów w przedsiębiorstwie powoduje bowiem zmianę roli i organizacji magazynu z miejsca przechowywania zapasu na bufor kompletujący dostawy pod procesu produkcji.

 

Generalnym celem tego szkolenie jest nie tylko reorganizacja samego magazynu, lecz również zmiana roli magazynu w ramach dostaw realizowanych w ramach systemu KANBAN oraz JiT

Na szkolenie zapraszamy
Dyrektorów przedsiębiorstw
Kierowników magazynów
Pracowników magazynów
Pracowników pionów zakupów odpowiedzialnych za magazyny
Leanerów
Pracowników odpowiedzialnych za reorganizację magazynów
Audytorów 5S
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Zredukować ilość nierotujacego zapasu w magazynie
 • Zoptymalziować wykorzystanie przestrzeni magazynowej
 • Wdrożyć zarządzanie wizualne
 • Stworzyć właściwą strukturę zapasu
 • Przekonstruować layout magazynu pod KANBAN i JiT
 • Przygotować sie do wdrożenia systemów automatycznej identyfikacji
 • Przygotować się pod automatyzację procesów magazynowych
 • Określić wskaźniki wykorzystania magazynu i rotacji zapasu
 • Określić koszty magazynowania
Metody i narzedzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje
Praca grupowa na bazie przypadków i przykładów
Ćwiczenia
Program szkolenia
Lean w magazynie

Lean Management w magazynie

 

 1. Co oznacza Lean w przedsiębiorstwie i magazynie - geneza i podstawowe założenia filozofii Lean i Kazein
 2. 7 rodzajów strat w magazynie
 3. Narzędzia Lean i ich rola w magazynie
 4. Podstawowe założenia Lean w magazynie

 

Zasady organizacji 5S w magazynie

 

 1. Metodyka i częstotliwość audytów 5 S
 2. Selekcja – eliminacja niepotrzebnych towarów, materiałów i surowców w magazynie
 • Eliminacja nierotów
 • Program czerwonej etykiety
 • Raport materiał - urządzenie
 1. Systematyka – organizacja przestrzeni magazynowej
 2. Analiza ABC przestrzeni magazynowej
 3. Wykorzystanie wizualnych metod kontroli przestrzeni magazynu
 4. Sprzątanie
 • Autonomiczne sprzątanie czy też zewnętrzna firma?
 • Organizacja „kącików czystości”
 • Harmonogramowanie sprzątania
 1. Standaryzacja – budowa procedur i instrukcji
 2. Samodyscyplina – przestrzeganie 5 S w magazynie

 

Wizualizacja w magazynie

 

 1. Zarządzanie magazynie przy pomocy znaków poziomych – oznaczenie miejsc ruchu i składowania
 2. Zarządzanie poziomem zapasu przy pomocy znaków poziomych – wizualne KANBANY
 3. Kody kolorystyczne
 4. Tablice cieni w magazynie

 

TPM w magazynie

 

 1. Konserwacja profilaktyczna sprzętu magazynowego
 2. Konserwacja prognozowana
 3. Autonomiczne utrzymanie wyposażenia magazynowego
 4. Wpływ TPM na poziom zapasu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w magazynie

 

Lean przestrzeni magazynowej – analiza i projektowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej

 

 1. Analiza dotychczasowego layout w magazynie
 2. Analiza efektywności przepływu materiałów przy pomocy wykresów spaghetti
 3. Projektowanie nowego layout

 

Zasady podwyższania efektywności zagospodarowania magazynu

 

 1.  Metody zwiększające efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej
 2. Automatyzacja magazynowania – podwyższenie efektywności czy tez nie?
 3. Regały przesuwne
 4. Regały przepływowe
 5. Urządzenia wspomagające magazynowanie
 6. Antresole
 7. Podwyższanie efektywności pracy wózków widłowych

 

Automatyczna identyfikacja i jej wpływ na efektywność pracy magazynu

 

 1. Kody EAN
 2. Kody QR
 3. Kody RFID
 4. Kody RFID a poprawa bezpieczeństwa i efektywności działania wyposażenia magazynowego

 

Przyczyny powstawania zapasu

 

 1. Miejsca i przyczyny powstawania zapasu w przedsiębiorstwie
 2. Zapasy w magazynach
 3. Składowanie rozproszone
 4. Zapas jako produkcja w toku
 5. Zapasy nieewidencjonowane

 

Polityka utrzymania zapasu

 

 1. Funkcjonalna klasyfikacja zapasów
 2. Wyznaczanie optymalnego poziomu zapasu dla każdej z grup
 3. Zapas bezpieczeństwa, sposoby ustalania
 4. Kategoryzacja zapasów metodą ABC
 5. Kategoryzacja zapasu metoda XYZ
 6. Macierz ABC-XYZ
 7. Wielowymiarowa analiza zapasu

 

Controling zapasów

 

 1. Kalkulacja kosztów utrzymania zapasu
 2. Wskaźniki związane z utrzymaniem zapasu
 3. Logistyczne KPI w obszarze zapasów i ich pomiar

 

Logistyczne planowanie potrzeb -LRP

 

 1. Planowanie Potrzeb Materiałowych – MRP
 2. Planowanie potrzeb dystrybucyjnych – DRP
 3. Zrównoważanie przepływów w ramach LRP

 

Just in Time

 

KANBAN

 

 1. Rola magazynu w KANBAN – zmiana przestrzeni magazynu i zakresu obowiązków pracowników magazynowych
 2. Karty KANBAN i ich przepływ
 3. Organizacja stanowisk pod KANBAN
 4. Organizacja dostaw materiałów i kitów w KANBAN
Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia: 2 dni - 16 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą