Controling

Controling logistyki

Obecnie w Polsce wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami wynikającymi ze wzrostu kosztów logistyki oraz nasilającej się konkurencji krajowej i zagranicznej. Dodatkowo polskie przedsiębiorstwa coraz częściej spotykają się z barierą popytu u swoich klientów. Dlatego z coraz większą uwaga zaczynają się one analizować te obszary, w których znacząco mogłyby obniżyć koszty. Doświadczenie uczy, iż duża część kosztów leży po stronie metod organizacji logistyki oraz jest wytworzona poprzez decyzje w obszarach położonych około tych tego procesu tj. zakupach, magazynowaniu i innych. Dlatego skuteczne i efektywne zarządzanie kosztami logistycznymi jest kluczem do stałego a jednocześnie relatywnie małoinwazyjnego zredukowania kosztów funkcjonowania firmy.

 

Natychmiast pojawia esie jednak pytanie jak skalkulować koszty operacji logistycznych. W przeciwieństwie do klasycznych rachunków kosztów w kosztach logistycznych pojawiają się koszty nie będące pozycjami żadnego układu kosztów akceptowanego przez księgowego, lecz pozycjami pojawiającymi się w rachunkach zarządczych. Do takich pozycji należą m.in. koszty utraconego kapitału, koszty deprecjacji i inne.

 

Podstawowym celem niniejszego szkolenia jest w konsekwencji dostarczenie spójnych narzędzi pozwalających na ocenę kosztowa przedsięwzięć logistycznych oraz kalkulacje kosztów logistyki.

Na szkolenie zapraszamy
Logistyków
Kierowników magazynów
Pracowników działów zakupów
Menedżerow odpowiedzialnych za zarządzanie łańcuchem dostaw
Właścicieli firm
Menedżerów przedsiebiorstw
Menedżerów odpowiedzialnych za sprzedaż
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Ponanie rachunków kosztów na potrzeby decyzji logistycznych
 • Poznanie metod kalkulacji kosztów magazynowania
 • Poznanie metod kalkulacji kosztów zapasów
 • Poznanie metod kalkulacji kosztów zakupów
 • Poznanie metod definiowania logistycznych KPI
 • Ponanie metod kontroli logistycznych KPI
Metody i narzedzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje
Praca grupowa na bazie przypadków i przykładów
Ćwiczenia
Program szkolenia
Controling logistyki

Wstęp - miejsce i rola logistyki w przedsiębiorstwie

 

Zadania controlingu w logistyce

 

Klasyczne rachunki kosztów i ich znaczenie w przedsiębiorstwie

 

 1. Rodzajowy
 2. Miejsc powstawania
 3. Kalkulacyjny
 4. Wady i zalety klasycznych rachunków kosztów

 

Rachunek kosztów czynników produkcji – metoda ABC w logistyce

 

Koszty stałe i zamienne w logistyce

 

 1. Analiza kosztów stałych i zamiennych w logistyce
 2. Skokowy przyrost kosztów stałych w logistyce
 3. Wpływ kosztów stałych i zamiennych na decyzje logistyczne
 4. Analiza progu rentowności dla przedsięwzięć logistycznych

 

Wpływ kosztów logistyki na standing przedsiębiorstwa

 

 1. Konflikty kosztowe
 2. Koszty a bilans firmy
 3. Rola kosztów w kształtowaniu ROI

 

Budżetowanie w logistyce

 

 1. Związek budżetu logistycznego z budżetem przedsiębiorstwa
 2. Budżety funkcjonalne w logistyce
 3. Harmonogramy finansowo –rzeczowe w logistyce
 4. Uwarunkowania operacyjne w zakresie tworzenia budżetu logistycznego

 

Koncepcja kosztów logistycznych

 

 1. Tradycyjne koncepcje kalkulacji kosztów logistycznych
 2. Całkowity koszt logistyki
 3. Kalkulacja kosztów logistycznych w oparciu o układ rodzajowy kosztów

 

Koszty zakupów

 

 1. Kalkulacja kosztów działu zakupów
 2. Kalkulacja kosztów personelu w zakupach
 3. Rozlicznie kosztów zakupów
 4. Alternatywne układy kosztów zakupów Całkowity Koszt Nabycia, Total Cost of Ownership

 

Koszty transportu

 

 1. Kalkulacja kosztów pojazdu
 2. Kalkulacja kosztów infrastruktury
 3. Kalkulacja kosztów personelu
 4. Formuła kosztu transportu

 

Koszty magazynowania

 

 1. Kalkulacja kosztów infrastruktury magazynowej z uwzględnieniem formuły własności magazynu
 2. Kalkulacja kosztów wyposażenia
 3. Kalkulacja kosztów osobowych w magazynach

 

Koszty utrzymania zapasu

 

 1. Ocena istotności kosztów utrzymania zapasu
 2. Koszty zapasu a wycena zapasu
 3. Definiowanie kosztu powierzchni pod zapasem
 4. Definiowanie kosztów kapitałowych zapasu
 5. Ocena pozostałych kosztów utrzymania zapasu

 

Koszty dystrybucji i obsługi klienta

 

 1. Analiza sprzedaży, grup produktów i klientów, marży pokrycia
 2. Koszty obsługi klienta
 3. Bezpośrednia zyskowność produktu (DPP)
 4. Macierz klient-produkt

 

Narzędzia controlingu strategicznego i operacyjnego - Logistyczne Wskaźniki Efektywności Procesu (KPI)

 

 1. systemy wskaźników controllingu logistyki i zasady ich tworzenia - tworzenie struktury KPI w obszarze logistyki
 2. integracja wskaźników - definiowanie wzajemnych relacji między wskaźnikami (crossowanie wskaźników) i eliminacja konfliktów celów
 3. Wskaźniki efektywności procesu  (KPI) w obszarze zapasów
 4. Wskaźniki efektywności procesu  (KPI) w obszarze magazynowania
 5. Wskaźniki efektywności procesu  (KPI) w obszarze zakupów
 6. Wskaźniki efektywności procesu  (KPI) w obszarze dystrybucji
 7. Wskaźniki efektywności procesu  (KPI) w obszarze transportu
 8. Definiowanie wskaźników w łańcuchu dostaw - case
Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia: 2 dni - 12 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą