StartSzkolenia
Ocena i kwalifikacja dostawców
Zobacz kalendarz szkoleń

Zakupy

Ocena i kwalifikacja dostawców

Jak wybrać i ocenić dostawcę?

Ogniwem dostarczającym polskim firmom i przedsiębiorstwom dodatkowych sukcesów rynkowych i korzyści jest profesjonalny system oceny i kwalifikacji dostawców. Partnerstwo i właściwe relacje w usługach dostarczania towarów są nadal elementem kluczowym całego systemu ale poza nim istnieją również narzędzia które ułatwiają optymalną ocenę dostawców pomagając firmom w utrzymaniu zakładanej jakości i standardów, których oczekują od nich klienci i odbiorcy. Zaś sam proces ułatwia organizowanie komunikacji z dostawcami, wspiera terminowość dostaw, zabezpiecza przedsiębiorstwo przed ryzykiem zaopatrzeniowym, doskonali i wspiera samych dostawców w profesjonalnym świadczeniu usług. Wzrost zainteresowania wdrożeniem rozwiązań podnoszących jakość wytwarzania w realizacji usług w przedsiębiorstwach bardzo często wymusza zastosowanie odpowiednich systemów zarządzania jakością – ISO 9000, ISO TS czy GHP.

 

Partner dostarczający zasoby do przedsiębiorstwa właściwe pod względem jakości i ilości jest szczególnie cenny także w tych przedsiębiorstwach które ograniczają poziom swojego zapasu lub tez mają wdrożone systemy JiT lub JiP. Dlatego zasadniczym celem szkolenia jest stworzenie podstawowych założeń instrukcji oceny dostawców oraz zbudowanie narzędzi tejże oceny. Formalizacja oceny dostawców nadaje przejrzystości podejmowanym przez firmom decyzjom strategicznym dotyczącym logistyki zaopatrzenia, wspiera lub buduje istniejące w firmie standardy audytu i kontroli.

 

Szkolenie pomoże w identyfikacji wszystkich czynników istotnych dla Twojej firmy i przedsiębiorstwa ułatwiających Ci długotrwałą współpracę z dostawcą, która ma obu stronom dostarczyć wymiernych korzyści. Wprowadzi Cię w obecnie funkcjonujące na rynku polskim i zachodnioeuropejskim metody oceny dostawców. Dostarczy narzędzi i procedur związanych z kwalifikacją dostawców, ich oceną i audytem. Pomoże w stworzeniu dedykowanego Twoim celom arkusza oceny dostawcy. Udoskonali Twój sposób pracy i komunikacji z dostawcami.

Na szkolenie zapraszamy
Dyrektorów zakupów
Menedżerów zakupów
Pracowników działow zakupów
Kupców
Menedżerów kartegorii
Właścicieli firm
Analityków
Pracowników odpowiedzialnych za ocenę dostawców
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Poznanie nowoczesnych metod oceny dostawcy
 • Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o ocenie dostawcy
 • Przedstawienie metod i narzędzi oceny ofert dostawców
 • Przedstawienie zasad oceny dostawców
 • Przedstawienie narzędzi oceny dostawców
 • Przedstawienie narzędzi oceny dostawców
 • Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie oceny dostawców
 • Stworzenie podstaw budowy instrukcji oceny dostawców
 • Stworzenie dedykowanego arkusza oceny dostawcy
Metody i narzedzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje
Praca grupowa na bazie przypadków i przykładów
Ćwiczenia
Program szkolenia
Ocena i kwalifikacja dostawców

Formalizacja oceny dostawców

 1. Strategia zakupowa a ocena dostawcy
 2. Procedura zakupowa a ocena dostawcy
 3. Procedura oceny dostawców
 4. Instrukcje związane z oceną dostawców

 

Metody oceny oferty dostawcy

 1. Zasady konstrukcji oceny oferty dostawcy
 2. Wstępna kwalifikacja dostawcy do oceny
 3. Transparentność oceny – ISO 26000
 4. Arkusz standardowej odpowiedzi ofertowej
 5. Ocena jedno i wieloparametrowa
 6. Ocena przy pomocy PEO – (Parametric Evaluation of Offers)
 7. Parametryzacja oceny ofert
 • Ocena formalna (doświadczenie branżowe, możliwości produkcyjne, posiadane certyfikaty, referencje, licencje, uprawnienia, certyfikaty
 • Ocena merytoryczna, (jakość, funkcjonalność, estetyka, termin dostawy)
 • Ocena warunków handlowych i logistycznych (cena, rabaty, koszty nabycia, termin płatności, sposób dostawy, skład konsygnacyjny)

 

Przygotowanie ram organizacyjnych oceny dostawców

 1. Odpowiedzialność za ocenę dostawców
 2. Instrukcja pakowania
 3. Wzorniki (wzorce wizualnej kontroli)
 4. Umowa z dostawcą a ocena dostawcy

 

Wybór dostawców podlegających ocenie

 1. Kategoryzacja dostawców według głównych grup zakupowych (kategoryzacja funkcjonalna)
 2. Kategoryzacja dostawców według wartości zakupów, metodą ABC
 3. Kategoryzacja dostawców na kluczowych i uzupełniających
 4. Podział dostawców wg ryzyka zaopatrzeniowego i wartości zakupów metodą Krajicka
 5. Łańcuchowa ocena dostawców
 6. Rozproszona ocena dostawców
 7. Ocena dostawców w przedsiębiorstwie wielodziałowym i koncernie – zakładowa i koncernowa lista kwalifikowanych dostawców

 

Częstotliwość oceny dostawców

 1. Ocena dostawców wiodących (bezpośrednio produkcyjnych)
 2. Ocena dostawców uzupełniających (pośrednio produkcyjnych)
 3. Ocena dostawców incydentalnych
 4. Permanentna ocena wszystkich dostawców

 

Konstrukcja arkusza oceny dostawcy

 1. Metryczka dostawcy
 2. Ocena dostawcy
 3. Punktacja kwalifikacji dostawców

 

Kryteria oceny dostawców

 1. Ocena jakości dostaw
 2. Ocena ilości
 3. Ocena terminowości
 4. Ocena komunikacji
 5. Ocena wsparcia technicznego
 6. Zasadność ceny jako kryterium oceny dostawcy
 7. Inne parametry oceny
 8. OTIF

 

Konstrukcja wag

 

Narzędzia oceny dostawców

 1. Arkusz oceny dostawców – prosty
 2. Arkusz Wstępnej oceny dostawców
 3. Arkusz Audytu
 4. Arkusz zasadniczej oceny
 5. Arkusz oceny dostawy dostarczającego produkty w wielu kategoriach zakupowych

 

Kryteria oceny i kwalifikacji dostawców

 1. Ocena dostawców surowców
 2. Ocena dostawców opakowań
 3. Ocena dostawców usług
 4. Ocena przedsiębiorstw transportowych
 5. Ocena dostawców obsługujących inwestycje
 6. Ocena dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 7. Rejestr reklamacji

 

Audyt dostawcy

 1. Wpływ audytu na ocenę dostawcy
 2. Audyt a kontrola
 3. Cel audytu dostawcy
 4. Organizacja audytu
 5. Agenda audytu
 6. Plan audytu
 7. Listy kontrolne
 8. Protokół audytu

 

Kwalifikacja dostawców

 1. Lista kwalifikowanych dostawców
 2. Lista dostawców zdyskwalifikowanych
 3. Lista dostawców pod specjalnym nadzorem
 4. Informowanie dostawców o wynikach oceny i kwalifikacji
 5. Doskonaleni dostawców

 

Ocena ryzyka współpracy z dostawcą

 1. Proces oceny ryzyka
 2. Narzędzia oceny ryzyka – FMEA
 3. Czynniki ryzyka
 4. Matryca ryzyka
 5. Karta oceny ryzyka
 6. Karta informacyjna ryzyka – scenariusz działania
 7. Przeglądy ryzyka
Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia: 2 dni - 14 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą