Zakupy

Sourcing

Budowa strategii zakupów

Obecnie w Polsce wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami wynikającymi ze wzrostu kosztów wytwarzania oraz nasilającej się konkurencji krajowej i zagranicznej. Dodatkowo polskie przedsiębiorstwa coraz częściej spotykają się z barierą popytu u swoich klientów. Dlatego z coraz większą uwagą zaczynają się one analizować te obszary, w których znacząco mogłyby obniżyć koszty. Doświadczenie uczy, iż duża część kosztów leży po stronie organizacji zakupów oraz jest wytworzona poprzez decyzje w obszarach okołozakupowych – zapasach, transporcie i magazynowaniu. Dlatego skuteczne i efektywne zarządzanie zakupami jest kluczem do stałego a jednocześnie relatywnie małoinwazyjnego zredukowania kosztów funkcjonowania firmy.

 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w intensywnych warsztatach, które przygotują uczestników także do zbudowania, wdrożenia i doskonalenia strategii zakupowej w celu maksymalizacji oszczędności w zakupach. Uczestnicy poznają sprawdzone narzędzia wspierające procesy zakupowe, które będą mogli zastosować w zarządzaniu zakupami we własnej firmie. Warsztaty pomogą usprawnić procesy wewnętrzne w dziale zakupów, optymalizować i doskonalić pracę zespołu zakupowego oraz przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz działu zakupów.

Na szkolenie zapraszamy
Dyrektorów zakupów
Menedżerów zakupów
Pracowników działow zakupów
Kupców
Menedżerów kartegorii
Właścicieli firm
Pracowników odpowiedzialnych za budowę strategii zakupów
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Poznać zasady kategoryzacji zakupów
 • Wyznaczyć obszary szczególnie istotne z punktu widzenia zakupów
 • Ocenić włąsna pozycję zakupowę oraz siłę twoich dostawców
 • Ocenić ryzko zwiazane z kategoriami zakupowymi
 • Wyznaczyć cele dla poszczególnych kategorii zakupowych
 • Zbudować strategię w poszczególnych kategoriiach zakupowych
Metody i narzedzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje
Praca grupowa na bazie przypadków i przykładów
Ćwiczenia
Program szkolenia
Sourcing - Budowa strategii zakupów

Podstawowe dokumenty formalizujące zakupy– regulowanie warunków dokonywania zakupów jako metoda optymalizacji zarządzania zakupami

 1. Strategia zakupowa
 2. Procedura zakupowa
 3. Procedura oceny dostawców
 4. Instrukcje zakupowe
 5. Inne dokumenty warunkujące zakupy

 

Kategoryzacja zakupów

 1. Wyznaczenie głównych kategorii zakupowych
 2. Budowa drzewa kategorii zakupowych
 3. Kategoryzacja metoda wartości - ABC
 4. Kategoryzacja metodą Kraljic’a
 5. Kryteria konsolidacji zakupów w kategoriach zakupowych
 6. Sposób budowy kategorii w ERP (sap)

 

Rola działu zakupów w budowie sourcingu

 1. Przypisanie odpowiedzialności w strukturze organizacyjnej zakupów
 2. Rola i odpowiedzialność inicjatorów zakupowych
 3. Planowanie przez inicjatorów zakupowych (plan sprzedaży, plany inwestycyjne, plany remontów etc)
 4. Analiza i wykorzystanie dźwigni zakupowych
 5. Ocena własnej siły zakupowej
 6. Analiza SWOT w ocenie zakupów

 

Definiowanie sposobu sterowania podstawowymi kategoriami zakupowymi

 1. Zakupu usług
 2. Zakupu usług transportowych
 3. Zakupu pozostałych usług
 4. Zakupów Administracyjnych
 5. Zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 6. Inwestycji i remontów
 7. Pozostałych zakupów

 

Analiza obecnego rynku dostawców

 1. Sourcing zakupów – sterowanie zakupami w poszczególnych grupach materiałów
  i usług
 2. Ocena siły zakupowej w danej kategorii
 3. Model 5 sił Portera
 4. RACI – podział ról w zarządzaniu kategorią, współpraca zakupów z partnerem biznesowym (klientem wewnętrznym) – model piramidy współpracy
 5. Model analiz otoczenia makro PEST(EL)
 6. Model analiz profili dostawców
 7. Dźwignie zakupowe  - techniki definiowania usprawnień

 

Przewidywanie tendencji rozowojowych na rynku

 1. Rynek a analiza własnej pozycji rynkowej i zakupowej przy pomocy macierzy pozycjonowania strategicznego BCG
 2. Kierunki rozwoju rynku

 

Określenie sposobu zarzadzania kategorią

 1. Definiowanie liczby dostawców
 2. Kwotowanie dostaw
 3. Dostawcy kwalifikowani
 4. Dostawcy preferowani
 5. Definiowanie struktury dostawców
 6. Strategiczne kształtowanie relacji z dostawcami
 7. Model TCO i LCC – koszt całkowity i koszt cyklu życia
 8. Konsolidacja  zakupów – ocena zasadności zakupów

 

Tworzenie zapasu bezpieczeństwa i magazynowanie

 1. Magazynowanie
 2. Umowy konsygnacyjne
 3. Umowy depozytowe
 4. Zakupy na rynku
 5. Powiązanie kategoryzacji metodą Krajika z sposobem magazynowania

 

Ocena ryzyka zakupowego

 1. Czym jest ryzyko w strategii zakupu?
 2. Podział ryzyka
 3. Macierz ryzyka

 

Poszukiwanie nowych rynków zaopatrzenia

 1. Tworzenie procedur wyszukiwania nowych dostawców
 2. Wykorzystywanie anonimowych adresów mailowych
 3. Wyszukiwanie potencjalnych dostawców w internecie

 

Substytucja i jej konsekwencje

 1. Identyfikacja substytutów
 2. Współpraca z działem technicznym i technologami przy tworzeniu substytutów
 3. Alternatywne BOM-y (Specyfikacje techniczne),
 4. Wpływ alternatywnych BOM- ów  na wzrost spadek kosztów produkcji
 5. Dywersyfikacja ryzyka zakupowego poprzez substytucję

 

Cele zakupów – zakupowe KPI

 1. Cele operacyjne
 2. Cele strategiczne
 3. Matryca celów
 4. Kontrola i pomiar celów

 

Przykłady budowy strategii w poszczególnych kategoriach zakupowych

 

Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia: 2 dni - 16 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą