StartSzkolenia
Certyfikowanay menedżer zakupów
Zobacz kalendarz szkoleń

Zakupy

Certyfikowanay menedżer zakupów

Jak skutecznie minimalizować koszty zakupów

Obecnie w Polsce wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami wynikającymi ze wzrostu kosztów wytwarzania oraz nasilającej się konkurencji krajowej i zagranicznej. Dodatkowo polskie przedsiębiorstwa coraz częściej spotykają się z barierą popytu u swoich klientów. Dlatego z coraz większą uwaga zaczynają się one analizować te obszary, w których znacząco mogłyby obniżyć koszty. Doświadczenie uczy, iż duża część kosztów leży po stronie organizacji zakupów oraz jest wytworzona poprzez decyzje w obszarach okołozakupowych – zapasach, transporcie i magazynowaniu. Dlatego skuteczne i efektywne zarządzanie zakupami jest kluczem do stałego a jednocześnie relatywnie małoinwazyjnego zredukowania kosztów funkcjonowania firmy.

 

Szkolenie kierowane jest do kierowników, menadżerów kategorii produktów oraz pracowników działów logistyki i zakupów, którzy ze względu na swoją wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie są odpowiedzialni za realizację i nadzór nad procesem zakupu bądź uczestniczą w procesie negocjowania zakupu.

Na szkolenie zapraszamy
Dyrektorów zakupów
Menedżerów zakupów
Pracowników działów zakupów
Kupców
Menedżerów kartegorii
Właścicieli firm
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Poznać nowoczesne metody redukcji kosztów zakupów
 • Skategoryzować zakupy
 • Wdrożyć efektywne polityki zakupowe
 • Prawidłowo zaplanować i wykonać poszczególne tyby zakupów
 • Zoptymalziować współpracę z dostawcami
 • Ocenić dostawów
Metody i narzedzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje
Praca grupowa na bazie przypadków i przykładów
Ćwiczenia
Program szkolenia
Certyfikowany Menadżer Zakupów


Jak zorganizować zakupy? – podstawowe dokumenty bazowe w zakupach

 • Strategia zakupowa – podstawowe zasady jej tworzenia
 • Procedura zakupowa, definiowanie trybów zakupowych
 • Procedura oceny dostawców
 • Instrukcje zakupowe
 • Pozostałe dokumenty wpływające na zakupy

 

Tryby realizacji zakupów

 • Jak zmniejszyć ilość pracy w zakupach? - zakupy realizowane przez inicjatora zakupu
 • Umowy ramowe, umowy ramowe wartościowo-workowe
 • Analiza ofert, sposoby analizy ofert
 • Przetargi
 • Konsolidacja zakupów -szansa czy pułapka dla zakupów
 • E procurment
 • Platformy zakupowe

 

Wyznaczanie kategorii i subkategorii

 • Ile powinno funkcjonować kategorii w zakupach?
 • Kategoria a index
 • Podstawowe kategorie funkcjonalne w zakupach
 • Łączenie kategorii
 • Kategoryzacja zakupów na podstawie ich wartości (wyznaczanie subkategorii metodą ABC)
 • Kategoryzacja zakupów wartość – ryzyko (wyznaczanie subkategorii na podstawie macierzy Krajic’a)


 

Planowanie w zakupach

 • Wpływ planu sprzedaży i planu promocji na zakupy
 • Związek planu inwestycyjnego, planu ruchu i planu remontów z zakupami
 • Planowanie zakupów
 • Planowanie kosztów
 • Planowanie czasu
 • Kit (Set) zakupowy

 

Polityka współpracy z dostawcą

 • Zasady konstrukcji długofalowej polityki współpracy z dostawcą
 • Czy podpisywać umowę czy też posługiwać się jedynie zamówieniami?
 • Umowa dostawy, umowy ramowe, umowy ramowe wartościowo - workowe
 • Strategie sprzedażowe dostawców

 

Przygotowanie do procesu zakupu

 • Źródła informacji na potrzeby zakupu
 • Pozyskiwanie informacji na potrzeby zakupu m.in. od dostawców
 • Dialog techniczny, Przesłuchanie krzyżowe
 • Wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu dostawców,
 • Ocena własnej pozycji zakupowej,
 • Kryteria oceny własnej „siły” zakupowej
 • Kompensacja monopolu po stronie dostawcy
 • Tworzenie grup zakupowych

 

Ocena ofert dostawców

 • Jak sporządzić dobry plan zakupów
 • Wpływ zapasów na plan zakupów,
 • Eliminacja dublujących się indeksów materiałowych,
 • Ćwiczenie: Ustalanie sposobu zamawiania
 • Sformułowanie zapytania ofertowego
 • Wstępna ocena oferty
 • Kryteria oceny oferty – kryteria formalne, merytoryczne i logistyczne
 • Ocena oferty metodą PEO*


 

Wybór dostawcy i formalizacja współpracy

 • Techniki negocjacji w zakupach
 • Zasady konstrukcji umowy – elementy formalne
 • Zakres odpowiedzialności stron w umowie
 • Jak określić czas i ilość dostaw pilotażowych?
 • Klauzule zaostrzonej kontroli dostaw
 • Klauzule Incoterms, Loco i Franco w realizacji dostaw

 

Ocena i kwalifikacja dostawców

 • Kryteria merytoryczne, formalne i logistyczne
 • Ocena i kwalifikacja w ramach podstawowych grup zakupowych
 • Uproszczona ocena i kwalifikacja dostawców
 • Rozszerzona ocena i kwalifikacja dostawców
 • Audyt dostawców
 • Lista kwalifikowanych i preferowanych dostawców

 

Sposoby konstrukcji cen przez dostawców

 • Struktura ceny dostawcy
 • Metody konstrukcji cen (koszt +, zwrotu, wartości, TCO)
 • Metody przeciwdziałania ukrytemu podwyższaniu ceny
   

Nowoczesne formuły kosztowe do podejmowania decyzji w zakupach

 • Zasady konstrukcji CKN (Całkowitego Kosztu Nabycia)
 • Zasady konstrukcji TCO (Total Cost of Ownership)
 • Jak skalkulować koszty zakupów w danej kategorii
 • Koszty transportu
 • Koszty magazynowania
 • Koszty utrzymania zapasu
 • Jak ocenić zakupy – KPI zakupach

 


Źródła ryzyka związanego z zakupami

 • Ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą
 • Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
 • Macierz ryzyka
 • Portfolio ryzyka
 • Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami


 

 

Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia: 2 dni - 14 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą