StartSzkolenia
Zarzadzanie projektem w oparciu o MS Project
Zobacz kalendarz szkoleń

Zarządzanie projektem

Zarzadzanie projektem w oparciu o MS Project

Aktualnie przedsięwzięcia realizowane w przedsiębiorstwie niejednokrotnie wykraczają poza standardowe czynności wykonywane przez poszczególne działy firmy. Takie działania jak reorganizacja przedsiębiorstwa, reorganizacja działu wdrożenie nowego oprogramowania, opracowanie nowego produktu, zakup niektórych środków trwałych, inwestycje, działalność B+R, rozbudowa magazynu, budowa nowych budynków, często wymagają stworzenia zespołu zrzeszającego wielu specjalistów. Prawdopodobieństwo zaistnienia konieczności sięgnięcia po zaawansowane procedury zarządzania projektami w Państwa firmie wzrasta z roku na rok i jest konsekwencją złożoności procesów rozwoju firm w naszym kraju, które podążają za konkurencją zagraniczną. W takich przypadkach, realizacji projektów, pojawia się niedosyt narzędzi planowania i kontroli takich przedsięwzięć. Naturalnym rozwiązaniem tych problemów staje się wykorzystanie dedykowanych aplikacji – MS Project.

 

Niniejsze szkolenie nie jest typowym szkoleniem z zakresu obsługi aplikacji, poza bowiem nauką „klikania” na komputerze i obsługa funkcji aplikacji, w ramach warsztatów poznajemy praktycznie wykorzystanie aplikacji Ms Project w realizacji projektu. Inną niebagatelną zaletą takiego podejścia jest także nauka logiki aplikacji Ms Project, nie zawsze zgodnej z „naszymi” dotychczasowymi przyzwyczajeniami i praktykami.

Na szkolenie zapraszamy
Osoby odpowiedzialne za wdrożenie PM
Właścicieli firm
Kadrę zarządzajacą
Project Manangerów
Członków zespołow projektowych
Przedstawicieli instytucji publicznych realziujacych projekty
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Szczegółowe poznanie interface MS Project oraz paska widoków
 • Nabycie umiejętności wykonywania podstawowych czynności takich jak m.in. wstawianie, kasowanie danych, definiowanie zadań zbiorczych, edytowanie szczegółowych informacji o zadaniach
 • Nabycie umiejętności konstruowania struktury projektu w oparciu o zadania oraz powiązania logicznie między zadaniami
 • Nabycie umiejętności definiowania nakładu czasu pracy
 • Nabycie umiejętności definiowania zasobów, ich edycji oraz pracy z kalendarzem zasobów
 • Nabycie umiejętności definiowania i edycji kosztów stałych oraz zmiennych
 • Nabycie umiejętności raportowania
Program szkolenia
Zarzadzanie projektem w oparciu o MS Project

1. Zagadnienia wstępne

 • Ms Project w środowisku Windows
 • Instalacja oprogramowania
 • Uruchomienie programu
 • Konstrukcja GUI w MS Project
 • Podstawowe operacje:edycja, kasowanie, wstawianie
 • Logika działania aplikacji

 

2. Tworzenie Planu Struktury Projektu (PSP/ WBS)

 • Uruchomienie projektu – zlecenie projektowe
 • Zapis PSP w MS Project
 • Definiowanie zadań
 • Informacje o zadaniu
 • Dodawanie dokumnetów do zadań
 • Wyznaczenie pakietów roboczych
 • Wyznaczenie kamieni milowych

 

3. Planowanie podstawowych parametrów projektu (1) – czas projektu

 • Planowanie nakładu czasu – wykres Gantta, Scieżka krytyczna - Wykres Gantta Śledzenie, Pert, Kalendarz
 • Kalendarze - kalendarz 24 godziny, Praca w nadgodzinach
 • Definiowanie własnych kalendarzy
 • Wyznaczenie zależności między zadaniami
 • Definiowanie zależnosci między zadaniami (ZR, RR, RZ, Zwłoka)
 • Plan bazowy, wprowadzanie postępu prac, śledzenie postępu, kontrolowanie zmian, analiza standardowych metod pozyskiwania informacji o projekcie

 

4. Planowanie podstawowych parametrów projektu (2) - Planowanie zasobów

 • Wprowadzanie zasobów - tabela zasobów,
 • Informacje o zasobie
 • Definiowanie kalendarza zasobów,
 • Przypisywanie zasobów do zadań,
 • Identyfikacja przeciażenia zasobów,
 • Filtrowanie, lokalizacja i metody niwelowania przeciążania zasobów

 

5. Planowanie podstawowych parametrów projektu (3) - Planowanie kosztów

 • Definiowanie kosztów  jednostkowych zasobów.
 • Definiowanie kosztów stałych,
 • Stawki rozliczeniowe

 

6. Kontrola realziacji projektu

 • Postęp pracy
 • Wykres Gantta śledzenie
 • Kontrola obciażenia budżetu projektu
 • Analiza statystyki projektu

 

7. Generowanie podstawowych raportów w MS Project

Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia: 2 dni - 16 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą