StartSzkolenia
Zarządzanie Projektem Agile i Hybrydowym
Zobacz kalendarz szkoleń

Zarządzanie projektem

Zarządzanie Projektem Agile i Hybrydowym

Aktualnie przedsięwzięcia realizowane w przedsiębiorstwie niejednokrotnie wykraczają poza standardowe czynności wykonywane przez poszczególne działy firmy. Takie działania jak reorganizacja przedsiębiorstwa, reorganizacja działu wdrożenie nowego oprogramowania, opracowanie nowego produktu, zakup niektórych środków trwałych, inwestycje, działalność B+R, rozbudowa magazynu, budowa nowych budynków, często wymagają stworzenia zespołu zrzeszającego wielu specjalistów. Prawdopodobieństwo zaistnienia konieczności sięgnięcia po zaawansowane procedury zarządzania projektami w Państwa firmie wzrasta z roku na rok i jest konsekwencją złożoności procesów rozwoju  firm w naszym kraju, które podążają za konkurencją zagraniczną.
 
Obecnie na rynku istnieje kilka wartościowych metodyk zarządzania projektem.  Do najczęściej wybieranych należą m.in. Prince 2, PMI,. W części jednak przedsięwzięć realizowanych w przedsiębiorstwach to właśnie metodyki Agile wydają się specjalnie predysponowane do ich realizacji.  Wszędzie tam gdzie klient projektu ma problemy z dokładnym zdefiniowaniem zakresu projektu powinniśmy wykorzystywać metodykę Agile lub Hybrydową

 

Zapraszamy Państwa do udziału w profesjonalnych warsztatach, których podstawowym celem jest przedstawienie, poprzez praktyczne przykłady, użytecznego sposobu realizacji projektu AGILE lub Hybrydowego. Znajdziecie w nim Państwo dokładne omówienie tematów bliskich przedsiębiorcom m.in. porady jak prowadzić projekty w sposób prosty i nieobciążający czasowo menagerów, jak angażować zespoły projektowe w proces zarządzania wykonawcami i podwykonawcami planowanych przedsięwzięć, jak planować cele, harmonogramy i budżet sprintu by zadowolić klientów i utrzymywać wysokie standardy obsługi przedsięwzięć planowanych w Państwa firmach.

Na szkolenie zapraszamy
Osoby odpowiedzialne za wdrożenie PM
Właścicieli firm
Kadrę zarządzajacą
Project Manangerów
Członków zespołow projektowych
Osoby realziujace projekty B+R
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Szczegółowe zaplanowanie realizacji projektu i iteracji
 • Zaprojektowanie i wykorzystanie podstawowych dokumentów
 • Stworzenie MasterPlanu
 • Zaplanowanie Iteracji
 • Zaplanowanie harmonogramu iteracji
 • Zaplanowanie harmonogramu iteracji
 • Zaplanowanie budżetu iteracji
Metody i narzedzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje
Praca grupowa na bazie przypadku planowanie projektu
Praca z dokumentami projektowymi
Program szkolenia
AGILE PROJECT MANAGEMENT

Projekt a rutynowe przedsięwzięcie

Co to jest projekt?

Metodyki zarządzania projektami

Tradycyjne metodyki a metodyki Agile (zwinne) i Hybrydowe

Cykl realizacji projektu w metodyce tradycyjnej vs metodyka zwinna

Definiowanie masterplanu

2. Definiowanie celów

Cele projektu

Cele iteracji

Macierz celów iteracji

Cele ogólne a szczegółowe

3. Definiowanie liczby iteracji

Kryteria oceny liczby iteracji

Wyznaczanie liczby iteracji w projekcie

3. Zespół projektowy

Stała i zmienna struktura projektowa

Rola komitetu sterującego

Rola koordynatora projektu

Zakresy odpowiedzialności członków zespołu i kierownika iteracji

4. Definiowanie zakresu iteracji

Start iteracji

Dokumentacja iteracji

 • Karta iteracji
 • Raport cząstkowy
 • Karta zmian
 • Podsumowanie iteracji

Planowanie przebiegu iteracji

 • plan struktury iteracji (IBS)
 • oszacowanie nakładów czasu pracy
 • oszacowanie zasobów
 • oszacowanie czasu, budowa harmonogramu

5. Planowanie i kontrola kosztów iteracji

Sposoby kalkulacji kosztów

Budżet iteracji

Kontrola kosztów iteracji (harmonogram finansowo rzeczowy, krzywa kosztów)

6. Analiza ryzyka związanego z projektem i iteracją

Źródła ryzyka

PORTFOLIO ryzyka

Zarządzanie i kontrola ryzyka

Metody redukcji ryzyka

7. Realizacja iteracji

Zarządzanie zmianą w iteracji

KANBAN

Podejmowanie decyzyjni o zmianie

Metody kompensowania zmian

Karty odstępstw i zamian

Konsekwencje zmian w iteracji i w projekcie

Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia: 2 dni - 16 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą